SML Account เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการบัญชีของคุณเป็นเรื่องง่าย, สะดวก, รวดเร็ว และแม่นยำตามหลักการบัญชี. มีความสามารถในการทำงานต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ Real-Time ซึ่งเมื่อมีการบันทึกรายการ, โปรแกรมจะทำการประมวลผลไปจนถึงการออกงบการเงินทันทีพร้อมระบบการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรับประกันได้ว่าทุกรายการบันทึกบัญชีถูกต้อง.

โปรแกรมบัญชี


โปรแกรมบัญชี


SML Account
SML Account: ปฏิวัติระบบบัญชีดิจิทัล
ประสบการณ์ใหม่ในการจัดการบัญชีที่ล้ำสมัย รวดเร็ว แม่นยำ และปรับตัวได้ตามความต้องการของธุรกิจคุณ
 • ระบบการซื้อและขายที่อัจฉริยะ
 • การจัดการเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลังแบบอัตโนมัติ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าแบบละเอียด
 • การจัดการเงินสดและธนาคารที่เข้าถึงได้ง่าย
 • บัญชีแยกประเภทที่ปรับแต่งได้
 • การจัดการสาขาทั่วประเทศ
 • รองรับหลายสกุลเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เครื่องมือสร้างงบการเงินที่ปรับแต่งได้
 • ระบบ e-Tax ที่ล้ำสมัย เชื่อมกับระบบของสรรพากร
 • การพิมพ์เอกสารแบบหลายภาษา
 • การรองรับและจัดการสินค้าคงคลังผ่านมือถือ
 • API ที่เชื่อมต่อได้กับระบบภายนอก
 • การผสานรวมกับ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ทางการเงินที่ชาญฉลาด
 • ระบบบัญชีแบบ Cloud เพื่อการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย
 • การสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงินด้วยกราฟและแผนภูมิที่สวยงาม
SML Merchant ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท
SML Account ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
SML Account Professional ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท


* คุณสมบัติ เงื่อนไข และราคา เปลี่ยนแปลงตามรุ่น และเวอร์ชั่น กรุณาศึกษาเพิ่มเติม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ SML Soft *

คุณสมบัติ CM Account Pro+POS Account Pro Account Merchant POS
ระบบสินค้าคงคลัง
    คุณสมบัติทั่งไประบบสินค้าคงคลัง
        สารถกำหนด Categrory ของสินค้าได้ตาม
        - กลุ่มสินค้าหลัก
        - กลุุ่่มสินค้าย่อย
        - กลุ่มสินค้าย่อย 2
        - ยี่ห้อ
        - รุ่น
        - สี
        - ขนาด ฯลฯ
        สามารถกำหนดคลังและพื้นที่จัดเก็บได้ไม่จำกัด
        รองรับสินค้าทั้งประเภทคิดภาษี และ ยกเว้นภาษี
        รองรับประเภทสินค้า
        - สินค้าทั่วไป
        - บริการ
        - สินค้าชุด
        รองรับการคำนวณประเภทต้นทุนสินค้าแบบ
        - ต้นทุนเฉลี่ย
        - FIFO
        - FEFO
        - Lot กำหนดเอง
        รองรับการบันทึกบัญชีสินค้า
        - สินค้ารายตัว
        - ต้นทุุนสินค้ารายตัว
        - รายได้รายตัว
        - รับคืนรายตัว
        รองรับการบันทึกบัญชีแบบแยกรายตัวสินค้า และ แบบ Group รวม
        รองรับระบบสินค้าหมดอายุ
        มีระบบแจ้งเตือนสินค้าหมดอายุ
        รองรับสินค้าซื้อ-ขาย ด้วย Serial Number
        สามารถกำหนดขนาดสินค้า กว้าง*ยาว*สูง เพื่อคำนวณการจัดเก็บ และ การจัดส่ง
        สามารถกำหนดน้ำหนักสินค้า เพื่อคำนวณการจัดเก็บ และ การจัดส่ง
        รองรับสินค้าทั้งประเภทหน่วยนับเดียว และ หลายหน่วยนับใน SKU เดียวกัน
        สามารถ Gen Barcode จากระบบได้
        - Gen Barcode ตามหลัก EAN13
        - Gen Barcode 4 Digit
        รองรับ Barcode จากเครื่องชั่ง
        สามารถพิมพ์ Barcode จากโปรแกรม เพื่อนำไปติดที่สินค้า ,ป้ายราคาได้ และ ป้าย Shelf ได้
        Option แจ้งเตือนสินค้าติดลบ
        Option ห้ามสินค้าติดลบ
        Option เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
        สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อได้ทั้งระดับคลัง และ ภาพรวมทั้งระบบ
        สามารถกำหนดการใช้คลังตามสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคน และ แต่ละสาขา
        สามารถแอดรูปภาพสินค้าและพิมพ์รูปภาพลงบนแบบฟอร์มต่างๆ ได้
        สามารถพิมพ์รูปบาร์โค้ดสินค้าลงบนแบบฟอร์มต่างๆ ได้
    ขบวนการทำงานต่างๆ ของระบบสินค้าคงคลัง
        ขอเบิกสินค้า/วัตถุดิบ
        เบิกสินค้าวัตถุดิบ
        รับคืนสินค้า/วัตถุดิบ จากการเบิก
        รับสินค้าสำเร็จรูป
        ขอโอนสินค้า/วัตถุดิบ
        โอนสินค้า/วัตถุดิบ
        ระบบตรวจนับสินค้า
        ปรับปรุงสต๊อคสินค้า/วัตถุดิบ (เพิ่ม)
        ปรับปรุงสต๊อคสินค้า/วัตถุดิบ (ลด)
ระบบซื้อ
    คุณสมบัติทั่วไประบบซื้อ
        สามารถตั้งราคาซื้อได้
        สามารถกำหนดของแถมจากการซื้อได้
        รองรับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หลายสกุลเงิน
        สามมารถทำการจ่ายชำระหนี้หลายสกุลเงินได้
        Option ใบสั่งซื้อต้องผ่านการอนุมัติทุกครั้ง
        Option ใบสั่ั่่งซื้ออ้างอิงไปทำรายการได้ครั้งเดียว
        Option ห้ามรับวางบิลเอกสารซ้ำ
        รองรับการบันทึกต้นทุนแฝง เพื่อใช้ในการบริหาร
        มีระบบเตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
        ดูประวัติการซื้อย้อนได้ทันทีที่หน้าจอบันทึกรายการ
        ดููประวัติการซื้อสินค้าทั้งแบบระบุเจ้าหนี้และไม่ระบุเจ้าหนี้
    ขบวนการทำงานต่างๆ ของระบบซื้อ
        ออกใบเสนอซื้อ
        อนุมัติใบเสนอซื้อ
        ออกใบสั่งซื้อ
        อนุมัติใบสั่งซื้อ
        จ่ายเงินล่วงหน้า
        รับคืนเงินล่วงหน้า
        จ่ายเงินมัดจำ
        รับคืนเงินมัดจำ
        บันทึกซื้อสินค้าและตั้งเจ้าหนี้
        บันทึกรายการส่งคืนสินค้า/ลดหนี้
        บันทึกรายการเพิ่มหนี้
        บันทึกการรับสินค้าแบบพาเชียล
        บันทึกการตั้งหนี้จากการรับสินค้าแบบพาเชียล
ระบบขายสินค้าและบริการ
    คุณสมบัติทั่วไประบบขาย
        สามารถแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติมได้
        เชื่อมระบบอนุมัติวงเงิน (Web App)
        เชื่อมระบบขนส่ง (Web App)
        เชื่อมระบบ Pick And Pack (Web App)
        เชื่อมระบบ Price Management (Web App)
        เชื่อมระบบ Mobile Sale (Android App)
        เชื่อมระบบ Mobile Check Stock (Androic App)
        รองรับระบบ E-Tax
        รองรับการขายแบบแยกสาขา
        รองรับการตัดสต๊อคขายแยกตามคลัง
        รองรับการขายระบบ Multi Currency (ขายต่างประเทศ)
        รองรับการสแกนราคาบาร์โค้ดจากเครื่องชั่ง
        เตือนเมื่อไม่พบราคาขาย
        เตือนเมื่อ่ขายต่ำกว่าทุน
        ห้ามขายสินค้าค้างส่ง (จากใบสั่งขาย)
        ห้ามขายสินค้าค้างส่ง โดยเช็คสต๊อคทั้งระบบ หรือ เช็คระดับคลัง หรือ เช็คระดับพื้นที่เก็บ
        ห้ามขายสินค้าค้างจอง (จากใบสั่งซื้อ/สั่งจอง)
        ห้ามขายสินค้าติดลบ
        run เลขที่เอกสารขายใหม่ เมื่อเปิดบิลซ้ำ
        ห้ามขายต่ำกว่าราคากลาง
        ดึงราคาขายแบบคำนวณส่วนลดทันที
        ระบบแจ้งเตือนเมื่อไม่พบราคาจากตารางราคา
        ห้ามขายต่ำกว่่าทุน
        เตือนเกินวงเงินเครดิต
        ห้ามขายเกินวงเงินเครดิต
        รองรับระบบหน่วยช่วยขาย เช่น ขายหน่วย เมตร แต่ตัดสต๊อคหน่วย เส้น
        สามารถคำนวณ น้ำหนักสินค้า และ รวมยอดลงในแบบฟอร์ม ใบส่งของ หรือ บิลขายได้
        ตรวจสอบวงเงินเครติตในขั้นตอนสั่งซื้อ/สั่งจอง
        ตรวจสอบวงเงินเครติตในขั้นตอนสั่งขาย
        ใช้ระบบรหัสผ่าน อนุมัติวงเงินเครดิต
        ใช้ระบบรหัสผ่าน แก้ไขส่วนลด
        Option ห้ามเปลี่ยนรหัสลูกค้า กรณีเลือกลูกค้าและมีการดึงราคาตามลูกค้ามาแล้ว
        เตือนราคาขายที่กำหนดตามประเภทภาษี ไม่สัมพันธ์กับประเภทภาษีที่หน้าจอขาย
        สามารถแก้ไขใบเสนอราคาได้แม้อ้างอิงไปทำรายการแล้ว
        ส่งคืนสินค้า/ลดหนี้ อ้างอิงเอกสารได้ใบเดียว หรือ หลายใบ ได้
        เปลี่ยนหน่วยนับสินค้าเป็นหน่วยใหญ่ให้อัตโนมัติ กรณีซื้อสินค้าหน่วยเล็กครบตามจำนวน(หน้าจอขาย)
        ดึงต้นทุนปัจจุบัน กรณีรับคืนสินค้าไม่อ้างอิงเอกสาร
        ดูประวัติการขายย้อนได้ทันทีที่หน้าจอบันทึกรายการ
        ดููประวัติการขายสินค้าทั้งแบบระบุลูกหนี้และไม่ระบุลูกหนี้
        ใช้ระบบดึงราคาขายจากราคาขายล่าสุด
        ใช้ระบบดึงราคาขายจากราคาถัวเฉลี่ย
        กำหนดค่า defualt ประเภทการขายสด หรือ ขายเชื่อ
        ตรวจสอบวงเงินเครดิตรวมเช็คคงค้าง หรือ ไม่รวมเช็คคงค้าง
        ตรวจสอบวงเงินเครดิตรวมยอดสั่งขาย/สั่งจอง
        อนุมัติวงเงินเครดิตผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ
        อนุมัติวงเงินเครดิตผ่าน SMS
        รับคืนสินค้าด้วยคูปองแทนเงินสด
        สามารถเปิดตารางราคาตามสูตรมาทำการกดเลือกราคาขายได้
        Option บังคับใส่วันที่รับส่งสินค้าทุกครั้ง
        Alert แจ้งเดือนลูกค้าเกินกำหนดชำระ
        Option พิมพ์ใบเสร็จได้ครั้งเดียว
        Option ห้ามขายสินค้าเมื่อเกินกำหนดชำระ
        Option ขายสินค้าอ้างอิงใบสั่งขายที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น
        Option ห้ามใส่จำนวนสินค้าเกินกว่าจำนวนในเอกสารอ้างอิง
        อนุมัติใบสั่งซื้อก่อนพิมพ์
        กำหนดระยะเวลารับคืนสินค้า
        ไม่แสดงราคาสินค้าชุดในเอกสาร
        แบบฟอร์มแสดงเฉพาะบรรทัดสินค้าชุด (ไม่แสดงสินค้าลูก)
    ขบวนการทำงานต่างๆ ของระบบขายสินค้า/บริการ
        ออกใบเสนอราคา
        อนุมัติใบเสนอราคา
        ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจอง
        อนุุมัติใบสั่งซื้อ/สั่งจอง
        ออกใบสั่งขาย
        อนุมัติใบสั่งขาย
        รับเงินล่วงหน้า
        คืนเงินล่วงหน้า
        รับเงินมัดจำ
        คืนเงินมัดจำ
        ขายสินค้า
        รับคืนสินค้า/ลดหนี้
        เพิ่มหนี้
    การกำหนดราคาขาย
        ราคาขายตามบาร์โค้ด (ขาย POS)
        ราคาขายตามสูตร 9 ช่องราคา + 1 ราคากลาง
        ราคขายมาตรฐาน สามารถกำหนดตามช่วงวันที่, ช่วงจำนวน, กำหนดตามประเภทการขายเงินสด-เงินเชื่อ
        - ราคาขายตามลูกค้า
        - ราคาขายตามกลุ่มลูกค้า
        - ราคาขายลูกค้าทั่วไป
        ราคขายทั่วไป สามารถกำหนดตามช่วงวันที่, ช่วงจำนวน, กำหนดตามประเภทการขายเงินสด-เงินเชื่อ
        - ราคาขายตามลูกค้า
        - ราคาขายตามกลุ่มลูกค้า
        - ราคาขายลูกค้าทั่วไป
    การกำหนดส่วนลด
        ส่วนลดตามบาร์โค้ด (ขาย POS)
        - ลดเจาะจงเครือง POS
        - ลดเจาะจงวัน
        - ลดเป็น %
        - ลดเป็นจำนวนเงินบาท (ต่อชิ้น)
        - ลดเป็นจำนวนเงินบาท (ทั้งก้อน)
        - ส่วนลดลูกค้าสมาชิก
        - ส่วนลดลูกค้าทั่วไป
        - ส่วนลดพนักงาน
        ส่วนลดตามสินค้า (ระบบหลังบ้าน)
        - ลดเป็น %
        - ลดเป็นจำนวนเงินบาท (ต่อชิ้น)
        - ลดเป็นจำนวนเงินบาท (ทั้งก้อน)
        - ส่วนลดลูกค้าทั่ั่วไป
        - ส่วนลดตามกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลัก, ลูกค้ากลุ่มย่อย
        - ส่วนลดลููกค้ารายตัว
ระบบลูกหนี้
    คุณสมบัติทั่วไปของระบบลูกหนี้
        กำหนดรหัสลูกหนี้แยกเป็นกลุ่มๆ ได้
        แยกลูกหนี้ตามกลุ่มหลักได้
        แยกลูกหนี้ตามกลุ่มย่อยได้
        แยกลูกหนี้ตามประเภทได้
        กำหนดวงเงินเครดิตได้
        สามารถเปิด-ปิด วงเงินเครดิตได้
        กำหนดเงื่อนไขการวางบิลได้
        กำหนดเงื่่อนไขการรับชำระเงินได้
        กำหนดวันครบกำหนดการชำระเงินได้
        สามารถตัดชำระเงินบางส่วนได้
        กำหนดสถานที่จัดส่งสินค้าได้ (หลายสถานที่ต่อลูกหนี้ 1 ราย)
        สามารถพิมพ์ใบ ที่อยู่จัดส่ง ปะหน้ากล่องได้
        สามารถแอดรูปภาพกับเอกสารที่บันทึกได้
    ขบวนการทำงานต่างๆ ของระบบลูกหนี้
        ตั้งหนี้ประเภทลูกหนี้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการขาย
        เพิ่มหนี้ประเภทลูกหนี้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการขาย
        ลดหนี้ประเภทลูกหนี้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการขาย
        ระบบวางบิลลูกหนี้
        รับชำระหนี้และออกใบเสร็จรับเงิน
ระบบเจ้าหนี้
    คุณสมบัติทั่วไปของระบบเจ้าหนี้
        กำหนดรหัสเจ้าหนี้แยกเป็นกลุ่มๆ ได้
        แยกเจ้าหนี้ตามกลุ่มหลักได้
        แยกเจ้าหนี้ตามกลุ่มย่อยได้
        แยกเจ้าหนี้ตามประเภทได้
        สามารถพิมพ์ใบ ที่อยู่จัดส่ง เจ้าหนี้ได้
        สามารถแอดรูปภาพกับเอกสารที่บันทึกได้
        มีระบบคู่ค้า ที่สามารถดึงรายการขายจากฐานข้อมูล A มาบันทึกรายการรับสินค้าที่ฐานข้อมูล B ได้
    ขบวนการทำงานต่างๆ ของระบบเจ้าหนี้
        ตั้งหนี้ประเภทเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า
        เพิ่มหนี้ประเภทเจ้านี้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า
        ลดหนี้ประเภทเจ้าหนี้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า
        ระบบรับวางบิลเจ้าหนี้
        จ่ายชำระหนี้
ค่าเสื่อมราคาทรัพยืสิน
    ขบวนการทำงานต่างๆ ของระบบทรัพย์สิน
        คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินค้า ได้ทั้งวิธีเส้นตรงและวิธีถัวเฉลี่ย
        แยกประเภททรัพย์สินค้าตาม ประเภท และ ที่ตั้ง
        คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามวัน ,เดือน และ ปี
        บันทึกการปรับปรุงราคาทรัพย์สินประจำเดือนอัตโนมัติ
        รองรับการขายทรัพย์สินและคำนวณกำไร(ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน
        รองรับการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
ระบบงานบัญชีและภาษี
    คุณสมบัติทั่วไปของระบบงานบัญชีและภาษี
        งบการเงินมาตรฐาน งบทดรอง กระดาษทำการ แยกสาขา หน่วยแผนก
        ออกแบบงบการเงินได้
        ปิดบัญชีอัตโนมัติ รายงวดและรายปี
        รองรับ e-tax invoice
        ส่งออกข้อมูลเ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย นำเข้าโปรแกรมกรมสรรพากร
        รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
        สามารถเปลี่ยนรหัสผังบัญชีได้โดยไม่กระทบรายการเดิม
        ยกเลิกรายการ กลับรายการบัญชีอัตโนมัติ
        รองรัับการแก้ไขอย่างมีร่องรอยตามมาตรฐาน
ระบบเงินสดและธนาคาร
    คุณสมบัติทั่วไปของระบบเงินสดและธนาคาร
        กำหนดวงเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด
        ระบบเงินสดย่อย จ่ายและเบิกชดเชย กำหนดวงเงิน
        ระบบเช็ครับเช็คจ่าย ที่รองรับทุกสถานการณ์ แสดงทุกสถานะ เช่น เปลี่ยนเช็ค เช็คคืน เช็คขาดสิทธิ กลับรายการเช็คเป็นลูกหนี้
        ระบบบัตรเครดิต ชาร์ตบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมและ ออกใบหัก ภาษี ณที่จ่าย
        ตวามเคลื่อนไหว และประวัติทะเบียนเช็ครับ เช็คจ่าย
        บันทึกรูปภาพเอกสาร ได้
        บันทึกฝากเงินสด และรายได้ธนาคาร
        ถอนเงินสด และค่าใช้จ่ายบธนาคาร
        โอนระหว่างธนาคาร
        บันทึกยอดยกมาสำหรับทะเบียน เช็ครับ เช็คจ่าย ธนาคาร เงินสดย่อย กรณี เริ่มใช้โปรแกรม ไม่กระทบบัญชีแยกประเภท
        รายงานเคลื่อนไหวเงินสด รายงานการรับเงิน และจ่ายเงิน
        รายงานstatement ล่วงหน้า
ระบบรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
    คุณสมบัติทั่วไปของระบบได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
        ตั้งหนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
        ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ได้ทั้งในส่วน รายได้และค่าใช้อื่นที่เป็นเครดิต(ค้างหรือรอรับชำระ)
        ปันส่วนค่าใช้จ่ายแยกตาม แผนก โครงการ
        สามารถบันทึกได้ทั้ง รายได้และค่าใช้จ่ายทั้งเงินสดและเงินเชื่อ


ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา
AkzoNobel
JJ Plaza
Singha
Bazaar
KBYT
ZoomCamera
HomeOne
SCG
AkzoNobel
JJ Plaza
Singha
Bazaar
KBYT
ZoomCamera
HomeOne
SCG

บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135549000236

สำนักงาน กรุงเทพมหานคร
อาคารซอฟท์แวร์พาร์ค ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สำนักงาน เชียงใหม่
141/469 หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130