Concurrent User หมายความว่า ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานได้พร้อมกันตาม Concurrent User เช่น ซื้อแบบ Pack 5 Concurrent User จะใช้ได้พร้อมกัน 5 คน (Login) คนต่อไปจะต้องรอคนอื่น ออกจากโปรแกรมก่อน จึงจะใช้ได้

ราคาโปรแกรม ระบบบัญชี SML Account, SML Account POS

โปรแกรม SML Acccount

สำหรับธุรกิจการขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ที่มีความซับซ้อนไม่มาก และไม่ต้องการแก้ไขโปรแกรมเพิ่ม

แพ็กเกจหลัก

SML Account

SML Account + POS

Pack 1 (Stan alone)25,000.-40,000.-
Pack 5 Concurrent User38,250.-57,000.-
Pack 10 Concurrent User56,000.-82,000.-
Pack 15 Concurrent User71,250.-100,000.-
Pack 20 Concurrent User84,000.-120,000.-

แพ็กเกจเสริม

เพิ่ม 1 Concurrent User5,000.-7,000.-
SML Check Stock บนมือถือฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)
SML Mobile Sale บนมือถือ3,000 / User
SML MISฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)

บริการเสริม/เงื่อนไข

อบรมการใช้งานโปรแกรมฟรี 1 ครั้งระยะเวลา 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน
**กรณีอบรมมากกว่า 1 ครั้งหรือมากกว่า 2 ท่าน บริษัทคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท/ครั้ง
ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ฟรี
**กรณีติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
ดูแลโปรแกรมหลังการขายฟรี 1 ปี ปีถัดไปคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม
**กรณีบริการนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
อัพเดทเวอร์ชั่น (ในรุ่นเดียวกัน)ฟรี

โปรแกรม SML Acccount Professional

สำหรับธุรกิจการขนาด ใหญ่ ที่มีความซับซ้อนมาก และต้องการแก้ไขโปรแกรมเพิ่ม

แพ็กเกจหลัก

SML Account Pro

SML Account Pro + POS

Pack 1 (Stan alone)80000.-100,000.-
Pack 5 Concurrent User108,000.-140,000.-
Pack 10 Concurrent User150,000.-200,000.-
Pack 15 Concurrent User180,000.-260,000.-
Pack 20 Concurrent User210,000.-300,000.-

แพ็กเกจเสริม

เพิ่ม 1 Concurrent User12,000.-15,000.-
SML Check Stock บนมือถือฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)
SML Mobile Sale บนมือถือ3,000 / User
SML MISฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)

บริการเสริม/เงื่อนไข

อบรมการใช้งานโปรแกรมฟรี 1 ครั้งระยะเวลา 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน
**กรณีอบรมมากกว่า 1 ครั้งหรือมากกว่า 2 ท่าน บริษัทคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท/ครั้ง
ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ฟรี
**กรณีติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
ดูแลโปรแกรมหลังการขายฟรี 1 ปี ปีถัดไปคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม
**กรณีบริการนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
อัพเดทเวอร์ชั่น (ในรุ่นเดียวกัน)ฟรี

ต้องชำระด้วยการโอนเงิน หรือเช็คธนาคารเท่านั้น จึงจะได้รับการลงทะเบียนลูกค้า

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


* เนื่องจากมีเงินโอนมามาก กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย และถ่ายรูป หรือ Scan ส่งมาที่ info@smlsoft.com *

ธนาคารชื่อบัญชีสาขาเลขบัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา1.บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
สาขาประตูช้างเผือก
เชียงใหม่
140-002089-7

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี E-mail มาที่ account@smlsoft.com โดยแนบไฟล์ภาพใบโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมเขียนรายละเอียดดังนี้

  – ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ
  – ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทร.ติดต่อ
  – ระบุชื่อ Product หรือ Package
  – ระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อ

ชำระโดยการจ่ายเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด”
นำเช็คฝากเข้าธนาคารของ บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
ตามรายการด้านบน เช็คต้องเป็นเงินสกุล “บาท” เท่านั้น

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการ โดยออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1355 49000 236
362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000**
ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ที่ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากที่ได้รับ ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริง เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

*
ที่อยู่สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

**
ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษีและออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด
362/19 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

การชำระค่าสินค้าและบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ