Close

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี’ และ ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ใช้ผังบัญชีหลัก’

กรณีตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี

          ข้อผิดพลาดข้อมูลรายวันในกรณีนี้สาเหตุเกิดจากการผูกผังบัญชีที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร ในแถบ GL อาจจะมีการผูกผังบัญชีผิดหรือผูกโค้ดบัญชีที่ไม่พบผังบัญชี โดยตรวจสอบได้ที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารของแต่ละเอกสารที่มีการพบข้อผิดพลาดดังนี้

วิธีแก้ไขและข้อแนะนำ 

1.ตรวจสอบรหัสเลขที่เอกสารที่เิดข้อผิดพลาดและไปตรวจสอบที่ เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร

2.ตรวจสอบรหัสผังบัญชีที่ตรวจสอบไม่พบรหัสผังบัญชี ทางด้านขวามือ 

3.แก้ไขรหัส หรือ ผูกรหัสผังบัญชีใหม่ที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารตามรหัสเอกสารที่มีข้อผิดพลาด

4.จากนั้นกดประมวลผลข้อมูลรายวันใหม่และทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

   

กรณีข้อผิดพลาด ตรวจสอบรายวันย่อยที่ใช้ผังบัญชีหลัก

     ในกรณีนี้นั้นสาเหตุเกิดจากการผูกผังบัญชีที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร ในแถบ GL มีการผูกกับบัญชีหลัก ซึ่งโดยปกติแล้วการบันทึกบัญชีและการผูกผังบัญชีจะผูกกับผังบัญชีย่อยเท่านั้น โดยผังบัญชีหลักมีไว้เพื่อปิดผังบัญชีย่อยเข้า ดังนั้นจึงแก้ไขตามขั้นตอนด้านบนเช่นกันแต่เลือกผูกผังบัญชีที่เป็นผังบัญชีย่อยแทน เทคนิคการดูว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีหลัก หรือบัญชีไหนเป็นบัญชีย่อยคือ ถ้าหากเป็นบัญชีหลัก ผังบัญชีจะเป็นตัวหนาสีเข้ม ซึ่งจะไม่สามารถผูกเพื่อบันทึกบัญชีได้ ส่วนผังบัญชีที่เป็นบัญชีย่อยจะเป็นตัวสีปกติที่ไม่ใช่ตัวสีเข้มซึ่งสามารถผูกผังบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีได้ ดังรูป

          หากข้อผิดพลาดที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วการแจ้งพบข้อผิดพลาดจะหายไป แต่ถ้าหากยังขึ้นพบข้อผิดพลาดอยู่ต้องตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนที่กล่าวมาอีกรอบ 

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.