โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี


โปรแกรมบัญชี ที่พัฒนาต่อเนื่องกว่า 25 ปี เริ่มตั้งแต่ DOS, Windows, Linux ไปจนถึงบนมือถือ จุดเด่นคือความถูกต้อง ความเสถียร ความเร็ว ประหยัด และใช้งานง่าย เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ ผ่านการใช้งานจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างหนัก ทั้งข้อมูลมหาศาล จำนวนผู้ใช้พร้อมกันหลายพันเครื่อง พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้รองรับงานหนักได้ ขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

  ราคาโปรแกรม SML Account

  ตัวอย่างรายงาน (PDF ขนาด 5MB)

  คู่มือ (PDF ขนาด 80MB)

  เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

SML Account ประกอบด้วย

เราได้พัฒนาโปรแรกม ให้เชื่อมต่อระบบเป็นเนื้อเดียวกัน เช่นเมื่อมีการขายสินค้า ระบบจะประมวลผลสินค้า ประมวลผลลูกหนี้ เงินสด ธนาคาร ไปจนถึงปิดงบการเงินให้ทันที โดยทุกขึ้นตอนจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ โปรแกรมก็จะแจ้งเตือนทันที พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลได้ ในรูปแบบ Flow เอกสาร ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการตรวจสอบ

 • General Ledger : ระบบบัญชีแยกประเภท
 • Purchase Order : ระบบจัดซื้อ
 • Purchase : ระบบซื้อ
 • Purchase Analysis : ระบบวิเคราห์ซื้อ
 • Cheque,Bank : ระบบธนาคาร,เช็ค
 • Accounts Receivable : ระบบบัญชีลูกหนี้
 • Petty Cash : ระบบเงินสดย่อย
 • Fixed Asset : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • Quotation : ระบบเสนอราคา
 • Sale Order : ระบบขายสินค้า
 • Sale Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Inventory Control : ระบบสินค้าคงคลัง
 • Accounts Payable : ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • Security Control : ระบบความปลอดภัย
 • Point of Sale (POS) : บริหารจุดขาย จุดชำระเงิน แคชเชียร์
 • Customer Relationship Management (CRM) : ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • Pick and Pack : ระบบจัดสินค้า, บรรจุสินค้า เพื่อส่ง
 • Transportation Management System (TMS) : ระบบบริหารการขนส่ง จัดการคิวรถ ติดตามสินค้า
 • SML Mobile Sale : ระบบขายสินค้าด้วยมือถือ
 • SML Mobile Stock : นับสต๊อก,รับสินค้า, จ่ายสินค้าด้วยมือถือ
 • SML Dashboard (MIS) : ระบบบริหารร้านค้า ใช้ได้กับ มือถือ, Tablet, Desktop

 ระบบอาจแตกต่างไปตาม Version ที่ซื้อ

ตัวอย่างหน้าจอ


[rl_gallery id=”311″]

ระบบเสริมบนอุปกรณ์ Mobile

SML เลือกพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปจนถึงสามารถทำงานบางส่วนได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ตรวจนับสต๊อกสินค้า เครื่องพิมพ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ธุรกิจ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=M0fR2MWaPQo&width=100%&height=250[/embedyt]

ประหยัดการลงทุน/เสถียร

ประหยัดการลงทุน ระบบเสถียร ไม่ต้องกลัว Virus ด้วยระบบ Linux Server, Postgre Sql Database และ Mongodb ทั้งหมดเป็นแบบ Open Source ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถขยายได้หลาย Server หลาย Instance name รองรับการขยาย (Scaling Servers) รองรับการทำงานด้วยระบบ Docker เพื่อรองรับ Load Balance ทำให้ระบบเสถียร และใช้ Server ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

* สามารถใช่ได้กับระบบ Windows หรือ Windows Server *

ระบบที่รองรับ

ใช้งานได้หลายรูปแบบ

SML Soft ได้พัฒนา โปรแกรมบัญชี ให้รองรับได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองการขยายกิจการของลูกค้า ทำให้สามารถเริ่มต้นได้จากระบบเล็กๆ และเมื่อมีการขยายกิจการ ก็สามารถต่อเนื่องได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่

 • แบบ เครื่องเดี่ยว (Stand Alone)
 • แบบ Server ในบริษัท (LAN)
 • แบบ Server ในบริษัท แล้วใช้งานจากภายนอกผ่าน Internet (WAN)
 • แบบ VPS หรือ Dedicated Server ใช้ทั่วโลก (ผ่าน Internet On line)
 • แบบ เช่า Cloud Server เพื่อใช้งานผ่าน Internet ทั่วโลก (Cloud)
 • แบบ ดึงข้อมูลทุกสาขามารวมกันเพื่อวิเคราะห์ (Synchronize Data Center System)
 • มีระบบเสริมบนมือถือ เช่น ระบบตรวจนับสต๊อก ระบบขาย

SML (Small, Medium, Large)

โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้น ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ เชื่อมโยงสาขา ไปจนถึง Big Data Analytics เช่น

 • SCG เชื่อมโยงสาขาทั่วอาเซียน ใช้หลายภาษา (ไทย, ลาว, เวียตนาม, พม่า, มาเลเซีย)
 • บริษัท ร้านค้า โรงงาน นำไปใช้แล้วหลายร้อยแห่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม SAP ได้
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมได้ ผ่านระบบ JSON (RESTful API) เช่น ระบบขายสินค้า Online

สินค้ารองรับหลากหลายธุรกิจ

โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบเพื่อรองรับลักษณะของธุรกิจได้หลากหลาย และรองรับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง
 • ร้านขายอะไหล่ โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับอะไหล่ เช่น ชื่อตลาด อะไหล่เทียบเคียง
 • ร้ายขายยางรถยนต์ มี Lot ปี เดือน สัปดาห์ ที่ผลิต
 • ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง มีระบบ Pack and Pack และระบบขนส่ง
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีรายละเอียด หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง
 • สินค้าตามน้ำหนัก รองรับบาร์โค็ด (BARCODE) รองรับระบบ QRCODE การทำสินค้าประกอบชุด สินค้าแบบมี Serial Number กำหนดจุดต่ำสุด จุดสั่งซื้อ จุดสูงสุด รองรับหลายสาขา หลายคลังสินค้า หลายที่เก็บ และอื่นๆ อีกมากมาย

เชื่อมโยงกันทุกระบบ

 • เชื่อมจากจุดเริ่มต้น ไปจนถึงปิดงบอัตโนมัติ ในกรณีรายการใด ที่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ เนื่องจากผูกผังบัญชีไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาติให้ทำรายการต่อ เพื่อความมั่นใจว่างบจะไม่ผิด
 • เชื่อมโยงระบบทุกส่วน เช่น ใบขอซื้อ เชื่อมไปยังไบสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย เชื่อมไปยังบิลขาย พร้อมแผนผังการเชื่อมโยง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นทาง และตรวจสอบไปยังปลายทางได้ทันที
 • การเชื่อมโยงมีการตรวจสอบยอดตลอดเวลา เช่น มีการสั่งขาย 10 ชิ้น จะสามารถขายได้ไม่เกิน 10 ชิ้น (สามารถแยกขาย แยกบิลขายได้)
 • ในทุกขั้นตอนการเชื่อมโยง สามารถกำหนดได้ว่า จะต้องมีการอนุมัติก่อน ถึงจะทำรายการต่อไปได้ เช่น ใบขอซื้อ จะต้องทำการอนุมัติก่อน จึงจะนำไปจัดซื้อได้ (สามารถอนุมัติผ่านระบบมือถือได้)

การบันทึกบัญชีสินค้า

โปรแกรมบัญชี SML สามารถบันทึกบัญชีแบบ Periodic หรือ Perpeptual ได้ สามารถบันทึกได้อย่างครบถ้วนถูกต้องทั้งสองระบบ สามารถชดเชยต้นทุนสินค้าติดลบ เพื่อให้ต้นทุนและบัญชี ถูกต้อง และกระทบยอดกันได้เสมอ

ระบบสาขา/คลังสินค้า

โปรแกรมบัญชี SML รองรับระบบหลายสาขา หลายคลังสินค้า หลายที่เก็บสินค้า ละเอียดถึงที่วางสินค้า การคำนวณต้นทุนแบบแยกคลัง หรือรวมคลัง ทำให้การบริหารสต๊อกสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำ ค้นหา และตรวจนับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว หาสินค้าง่าย

ระบบคำนวนต้นทุน

SML Account รองรับการคำนวณต้นทุนหลายรูปแบบ สามารถเลือกเจาะจงตัวสินค้าแต่ละตัวได้

 • คำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย (Weight Average)
 • เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
 • เข้าหลังออกก่อน (LIFO)
 • หมออายุก่อนออกก่อน (FEFO)
 • Lot กำหนดเอง
 • ต้นทุนรายตัวตาม Serial Number
 • ตามวันหมดอายุตามการรับสินค้าเข้า
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=qHCJ3mFw01E&width=100%&height=250[/embedyt]

หลายหน่วยนับ (Auto Packing)

เพื่อใช้บริหารสต๊อกสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ โดยเน้นที่การทำงานแบบอัตโนมัติ จุดเด่นของระบบคือ คำนวณสต็อกได้ถูกต้อง 100% และต้นทุนได้ถูกต้อง 100% เช่น

 • กระเบื้อง : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือกล่อง แล้วขายเป็น ตารางฟุต, กล่อง, แผ่น ได้ทันที ยอดคงเหลือแสดงได้เช่น กระเบื้อง คงเหลือ 50กล่องx4แผ่น
 • สังกะสี : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือตามน้ำหนัก และขายเป็นแผ่นได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 300แผ่นx4ฟุต
 • มาม่า : สามารถซื้อเป็นลัง แล้วขายเป็นชิ้น หรือเป็นโหลได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 5กล่องx4โหลx6ซอง

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=H42atOjyAxo&width=100%&height=250[/embedyt]

รับเงินได้หลากหลาย

ขายเงินสดที่รับเงินได้หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต เช็ค โอนธนาคาร คูปอง หรือตัดแต้มสะสม บันมึกรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ตัดมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้า

ออกงบการเงินได้ทันที

สามารถออกงบทอรอง งบการเงิน เช่นงบกำหราดทุน งบแสดงฐานะทางการเงินได้ทันทีทั้งรายงวด และแบบสะสมประจำงวด ปิดประมวลผลสิ่นงวดบัญชีอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถสร้างงบการเงินได้เองให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ

สร้างแบบฟอร์มได้หลากหลาย

โปรแกรม SML Account สามารถออกแบบฟอร์มได้เอง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบโอน ใบสั่งซื้อ สามารถใส่ Logo กำหนด Barcode, QR Code ในแบบฟอร์มได้ทันที

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gbVHIzZFqDw&width=100%&height=250[/embedyt]

สร้างรายงานได้เอง

สามารถสร้างรายงาน หรือแก้ไขรายงานได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ทุกรายงานสามารถเปิดใน Excel ได้ทันที

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5TUXFMjGFTs&width=100%&height=250[/embedyt]

Multi Language

รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาอื่นๆ ผู้ใช้สามารเปลี่ยนข้อความเองได้ทุกภาษา และเลือกใช้งานพร้อมกันได้หลายภาษา

ระบบความปลอดภัย/สืบค้น

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้เป็นรายบุุลคล รายกลุ่ม (แผนก) โดยสามารถกำหนดได้ว่า พนักงานสามารถเข้าถึงสินค้าแต่ละคลัง เห็นยอดคงเหลือแยกคลัง ทำเอกสารแยกสาขา เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลข้ามแผนก ข้ามสาขาได้
 • สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า มีการแก้ไขรายการอะไรบ้าง ใครเป็นคนแก้ไข

ระบบบัญชีแยกประเภท

ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำบัญชีทั้งระบบทั่วไป และรองรับระบบมิติ (สาขา, โครงการ, งาน) พร้อมทั้งระบบ Consolidate งบรวมทุกบริษัท

 • ผังบัญชีจัดระดับได้ 9 ระดับ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างบริหารงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำ
 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ เชื่อมโยงจากทุกระบบ
 • สามารถดูรายงาน และงบได้โดยยังไม่ต้องผ่านรายการ หรือยังไม่ปิดงวด
 • แยกสาขา,แยกโครงการ,แยกงาน,แยกแผนก ได้ในรูปแบบมิติ (มองมุมใดก็ได้)
 • Lock รายการรายวัน ห้ามแก้ไขข้อมูล หรือห้ามแก้ย้อนหลังได้
 • พิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53)
 • สามารถส่งรายงานเกือบทุกตัวไปเปิดในระบบ Excel ได้ทันที
 • เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ไม่จำกัด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 • สามารถ Drill Down จากระบบบัญชีแยกประเภทไปยังระบบอื่นๆ
 • สามารถสร้างรายการที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เพื่อลดเวลาการบันทึกรายการ (Recurring Entry)
 • มีรายงาน Journal Voucher สามารถพิมพ์ออกจากระบบได้

ระบบขอซื้อ/สั่งซื้อ/ซื้อ

 • มีระบบอนุมัติทุกขั้นตอน ถ้าไม่ได้อนุมัติ จะไม่สามารถทำรายการลำดับต่อไปได้
 • พิมพ์ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และใบส่งคืนสินค้า
 • ทะยอยรับสินค้าหลายครั้งจาก Invoice ใบเดียวกัน (Multi Receipt)
 • รับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายๆ ใบได้ ในการรับครั้งเดียว
 • รับสินค้าก่อนบางส่วนได้
 • ซื้อเป็นทรัพย์สินได้
 • รองรับต้นทุนแฝง เช่น ค่าขนส่ง
 • ดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้
 • เปรียบเทียบการซื้อกับการจัดซื้อ/สินค้าค้างรับ
 • มีรายงานรองรับหลากหลายแบบ พร้อมทั้งสามารถสร้างรายงานได้เอง

ระบบเสนอราคา/สั่งขาย/ขาย

 • เสนอราคา, อนุมัติเสนอราคา, พิมพ์ใบเสนอราคา พร้อมส่ง email ได้ทันที
 • ลูกค้าสั่งซื้อ, ลูกค้าสั่งจอง, อนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจอง
 • สั่งขาย, อนุมัติสั่งขาย
 • รับเงินล่วงหน้า, รับเงินมัดจำ
 • รองรับการขายสินค้าชุด
 • รองรับระบบส่วนลดหลายรูปแบบ
 • กำหนดราคาขายได้ 9 กลุ่ม และกำหนดสูตรราคาได้
 • รับคืนสินค้า, ลดหนี้, ปรับราคาผิด

ระบบเงินสด,ระบบธนาคาร,เช็ค

 • ระบบเงินสดย่อย
 • ระบบธนาคาร
 • ระบบบริหารเช็ค
 • ระบบบัตรเครดิต

ระบบบัญชีลูกหนี้

 • พิมพ์ใบวางบิล
 • รับชำระหนี้ พร้อมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • รับชำระหนี้เป็นเช็ครับหลายใบ+เงินสด+บัตรเครดิต+เงินโอนได้

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

 • พิมพ์ใบรับวางบิล
 • จ่ายชำระหนี้
 • จ่ายชำระหนี้เป็นเช็ครับหลายใบ+เงินสด+บัตรเครดิต+เงินโอนได้

ระบบเงินสดย่อย

 • กำหนดได้หลายวงเงินสดย่อย
 • ระบบขอเบิกเงินสดย่อย (เติมเต็ม)
 • ระบบคืนเงินสดย่อน

ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา

 • ทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • บันทึกการขายสินทรัพย์

ระบบ VMI

Vendor Management Information เชื่อมโยงกับผู้จำหน่ายสินค้า ให้สามารถเข้ามาบริหารสต๊อกได้ ทำให้ลดงานพนักงานวิเคราห์สินค้า และฝ่ายจัดซื้อได้ ทำให้ธุรกิจของเรา มีผู้บริหารสินค้าให้ฟรีๆ

 • Vendor สามารถเข้ามาดูยอดขายสินค้าของตัวเองได้อย่างละเอียด
 • แจ้งเตือน Vendor เมื่อสินค้าใกล้จะหมด เพื่อเติมเต็มสินค้า
 • Vendor สามารถแนะนำสินค้าใหม่ได้
 • Vendor สามารถเสนอราคาสินค้าเดิมได้ (ปรับราคา)
 • Vendor สามารถเรียกคืนสินค้าที่ขายไม่ดีกลับได้ หรือทำโปรโมชั่นผลักดันสินค้าออกได้

SML Account แต่ละรุ่น

ราคามีหลายระดับ แล้วแต่จำนวนระบบที่ต้องการใช้ สามถเลือกใช้จากระบบน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยขยับขึ้นไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นได้ในภายหลัง โดยเพิ่มแค่ส่วนต่างราคาเท่านั้น (ส่วนต่างนำมาเป็นส่วนลดได้ในปีแรก ปีต่อไปลดลงปีละ 20%)
SML Account มีทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

 • SML Account : สำหรับธุรกิจขนาดกลาง ที่ต้องการระบบซื้อ/ขาย/รับ/จ่าย ค่าเสื่อมราคา และปิดงบการเงิน
 • SML Account + POS : สำหรับธุรกิจขนาดกลาง ที่มีระบบขายสินค้าหน้าร้านด้วยบาร์โค๊ด เสริมเข้ามา โดยสองระบบนี้จะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ
 • SML Account Pro : สำหรับธุรกิจขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ โดยรุ่นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งโปรแกรม หรือพัฒนาเพิ่ม เพื่อให้ตรงกับธุรกิจมากที่สุด
 • SML Account Pro + Pro POS : สำหรับธุรกิจขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ ที่มีระบบขายสินค้าหน้าร้านด้วยบาร์โค๊ด เสริมเข้ามา โดยสองระบบนี้จะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ โดยรุ่นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งโปรแกรม หรือพัฒนาเพิ่ม เพื่อให้ตรงกับธุรกิจมากที่สุด


ถ้าไม่ได้ใช้ระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
แนะนำโปรแกรม SML Point of Sale (POS)
ราคาประหยัดกว่ามาก