Close

การออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารด้วยตัวเอง

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน การทำงานในปัจจุบันถึงจะเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว แต่ในการทำงานเอกสารยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของการทำงานอยู่ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเข้ามาช่วยในการสร้างเอกสาร อาจจะเป็นโปรแกรม Microsoft Office ที่เหมาะกับสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย รวมถึงการทำเอกสารต่างๆ ด้วยเช่นกัน แต่ข้อพิเศษในตัวโปรแกรมของ SML คือสามารถผูกฟอร์มเอกสารกับการทำรายการในเมนูต่างๆ ของโปรแกรม จึงง่ายและสะดวกกว่าเพราะสามารถคลิ๊กปริ้นได้เลยจากหน้าเมนูรายการที่เรากำลังทำข้อมูลอยู่และต้องการที่จะพิมพ์เป็นเอกสารอออกมาโดยไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเพราะข้อมูลในหน้าเมนูนั้นจะถูกลิงค์ไปยังฟอร์มที่เราจัดรูปแบบและเซต Fild ข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และที่พิเศษกว่านั้นคือ Version POS…

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.