ต้นทุนสินค้า

การคำนวณ ต้นทุนสินค้า ในโปรแกรม SML Account, SML Point of Sale โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะของสินค้า และกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจ้งกับ กรมสรรพากร ว่าเราทำบัญชีต้นทุนสินค้าแบบไหน การคำนวณต้นทุนสินค้าในโปรแกรม SML มีดังนี้คือ ต้นทุนถ้วเฉลี่ย (Moving…

การแก้ไข SML

16-07-2015 Update SML Account POS เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า…