Close

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ มีหลายครั้งที่เราซื้อของให้กับบริษัท แล้วทางร้านค้าเล็กๆมักจะออกบิลเงินสดให้ แล้วบิลนั้นสามรถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ลองมาตรวจสอบกัน เอกสารหลักฐานที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ควรมีลักษณะดังนี้ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย มีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อและผู้ขาย มีเลขที่ ลำดับของบิลเงินสด มีการระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และระบุจำนวนเงินของสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เอกสารที่รับจากร้านค้าข้อมูลไม่ครบถ้วนควรทำอย่างไร 1.จัดทำเอกสารสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย หรือทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2.แนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน แล้วใบสำคัญรับเงิน…

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร มีหลายครั้งที่กิจการมีการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าแล้ว แต่พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กรมสรรพากรกำหนด ในการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ต้องทำดังนี้ เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม โดยหากใช้โปรแกรม SML สามารถกำหนดวันที่ในการออกใบกำกับภาษีให้ตรงกับใบกำกับใบเดิมได้…

ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash)

เงินสดย่อย (Petty Cash)  เงินสดย่อย(Petty Cash)  คือ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินสด โดยจะเป็นการกำหนดวงเงินขึ้นมาจำนวนหนึ่งและถือไว้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจ่ายค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้ผู้รับเป็นเงินสด ซึ่งกิจการที่มีการควบคุมภายในที่ดีจะไม่สำรองเงินสดไว้ในมือจำนวนมากๆ การจัดระบบเงินสดย่อย มีขั้นตอนดังนี้… 1.กำหนดผู้ที่มีหน้าที่ถือเงินสดย่อย 2.กำหนดวงเงินสดย่อยในจำนวนที่เหมาะสม 3.การเบิกเงินสดย่อย        …

“รับเงินมัดจำ” ต้องคำนวณVATด้วยมั้ย ?

          “เงินมัดจำ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์เป็นเงินที่ใช้เป็นประกันสัญญา และ ใช้เป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำขึ้นแล้ว และ เงินมัดจำอาจจะคืน หรือใช้เป็นการชำระราคา บางส่วนเมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน หรืออาจถูกริบเมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญา และ ถ้าพิจารณาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้บัญญัติเรื่องการกำหนดเงิน ได้เพื่อการเสียภาษีแตกต่างกันใน แต่ละประเภทภาษีปัญหาที่เกิดขึ้น…

Vat Refund คืออะไร ​

Vat Refund คืออะไร     เป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ เป็นการสนับสนุนและท่องเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น ใครที่สามารถขอคืนภาษีได้ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศ แล้วทำยังไงถึงจะขอคืนภาษีได้ ซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS…

forward port คือ? และใช้ทำอะไร?

Forward port คือ? และใช้ทำอะไร? การ Forward Port นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเล่นเกมแบบออนไลน์ สำหรับหลายๆเกมการสร้างเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเล่นแบบออนไลน์ ต้องใช้การ Forward Port ทั้งสิ้น รวมไปถึงการใช้งานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะการใช้งานกล้องวงจรปิดหรือการทำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการ Forward Port นั้น ถ้าอธิบายแบบบ้านๆ ก็คือ เป็นการตั้งค่าให้ เราเตอร์ (Router) เปิดช่องทางสื่อสารสำหรับโปรแกรมนั้นๆ…

ทำไมเครื่องแม่ใช้งานได้ แต่เครื่องลูกใช้งานไม่ได้ ?

เคยพบเจอไหมครับ เปิดร้านมาแล้วเครื่องเซิฟเวอร์ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า เครื่องแม่ ใช้งานโปรแกรม SML ได้ปกติ แต่พอมาเปิดเครื่องลูกกลับเจอกับข้อความ “ไม่พบกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ กรุณาเลือกกลุ่มใหม่” ใช้งานโปรแกรมไม่ได้เฉยเลย  ไฟร์วอลล์ (Firewall) ในคอมพิวเตอร์ของเราจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเรียกว่า ไฟร์วอลล์ (Firewall) ซึ่งจะทำหน้าที่เปิดและปิด การเข้าถึงจากภายนอก (เช่น จากอินเตอร์เน็ต)…

การออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มเอกสารด้วยตัวเอง

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน การทำงานในปัจจุบันถึงจะเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว แต่ในการทำงานเอกสารยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของการทำงานอยู่ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเข้ามาช่วยในการสร้างเอกสาร อาจจะเป็นโปรแกรม Microsoft Office ที่เหมาะกับสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย รวมถึงการทำเอกสารต่างๆ ด้วยเช่นกัน แต่ข้อพิเศษในตัวโปรแกรมของ SML คือสามารถผูกฟอร์มเอกสารกับการทำรายการในเมนูต่างๆ ของโปรแกรม จึงง่ายและสะดวกกว่าเพราะสามารถคลิ๊กปริ้นได้เลยจากหน้าเมนูรายการที่เรากำลังทำข้อมูลอยู่และต้องการที่จะพิมพ์เป็นเอกสารอออกมาโดยไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเพราะข้อมูลในหน้าเมนูนั้นจะถูกลิงค์ไปยังฟอร์มที่เราจัดรูปแบบและเซต Fild ข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว และที่พิเศษกว่านั้นคือ Version POS…

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.