ระบบตรวจนับสต๊อกด้วยมือถือ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านสต๊อกสินค้า โดยสามารถใช้มือถือ เดินไปตรวจนับสต๊อกได้ทันที และยังเพิ่มความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่อง Scan Barcode ได้ทันที

ขั้นตอนการทำงาน
พนักงานที่รับผิดชอบ สามารถใช้มือถือเดินไปเพื่อตรวจนับสต๊อก ด้วย QR Code หรือ เชื่อมกับเครื่อง Scan Barcode (Bluetooth) และเมื่อตรวจนับเรียบร้อย ระบบจะปรับสต๊อกให้ทันที และยังสามารถพิมพ์เป็นรายงานเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบได้ด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้ได้
มือถือ หรือ Tablet ได้ทั้ง Android และ IOS และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ อ่าน Barcode ได้ ..กดดูเครื่อง Bluetooth Laser Scan Barcode ใน ebay..

ทดลองใช้ ระบบตรวจนับสต๊อกด้วยมือถือ