ทดลองใช้

โปรแกรมบัญชี โปรแกรม POS

Video ตัวอย่าง

สามารถดูหน้าจอตัวอย่าง และวิธีใช้งานเบื้องต้น ผ่านระบบ Youtube ได้ แนะนำให้ดูก่อนที่จะทำการทดลองใช้

หน้าจอตัวอย่าง และสื่อการสอน

SML Account

โปรแกรมบัญชีสมบูรณ์แบบ สำหรับกิจการทั่วไป ที่มีการซื้อสินค้า ขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสดธนาคาร คำนวณค่าเสื่อมราคาไปจนถึงปิดงบการเงิน

ทดลองใช้ SML Account

SML POS Standard

โปรแกรมระบบ Point of Sale พร้อมทั้งระบบ ซื้อ ขายส่ง ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสดธนาคาร เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่มเริ่มต้น และมีการขายหน้าร้าน ด้วยระบบ Barcode

ทดลองใช้ SML POS Standard

SML POS Lite

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการขายสินค้าด้วย Barcode หน้าร้าน และมีสต๊อกสินค้าด้วย

ทดลองใช้ SML POS Lite

SML Account + POS

สำหรับธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี ขายส่งหลังร้าน และมีระบบ POS หน้าร้าน ที่มีการซื้อสินค้า ขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสดธนาคาร คำนวณค่าเสื่อมราคาไปจนถึงปิดงบการเงิน

ทดลองใช้ SML Account + POS

SML Account Pro

สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม ให้เหมาะสมกับกิจการให้มากที่สุด

ทดลองใช้ SML Account Pro