โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน

แพ็คเกจหลัก
POS Lite
POS STD
Account POS
Account POS Pro
Pack 1 (stand alone)
9,000.-
18,000.-
40,000.-
100,000.-
Pack 5 Concurent User
21,000.-
32,000.-
57,000.-
140,000.-
Pack 10 Concurent User
36,000.-
50,000.-
82,000.-
200,000.-
Pack 15 Concurent User
51,000.-
66,000.-
100,000.-
260,000.-
Pack 20 Concurent User
66,000.-
79,000.-
120,000.-
300,000.-

แพ็คเกจเสริม
POS Lite
POS STD
Account POS
Account POS Pro
เพิ่ม 1 Concurrent User
3,000.-/User
5,000.-/User
7,000.-/User
18,000.-/User
SML Check Stock บนมือถือ
-
ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)
SML Mobile Sale บนมือถือ
-.
3,000.-/User
3,000.-/User
3,000.-/User
SML MIS
-
ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)

บริการเสริม/เงื่อนไข
POS Lite
POS STD
Account POS
Account POS Pro
อบรมการใช้งานโปรแกรม
ฟรี 1 ครั้งระยะเวลา 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน
ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์
ฟรี **กรณีติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
ดูแลโปรแกรมหลังการขาย
ฟรี 1 ปี ปีถัดไปคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม **กรณีบริการนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
อัพเดทเวอร์ชั่น (ในรุ่นเดียวกัน)
ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

** หมายเหตุ Concurrent User คือ ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานได้พร้อมกันตาม Concurrent User เช่น ซื้อแบบ Pack 5 Concurrent User จะใช้ได้พร้อมกัน 5 คน (Login) คนต่อไปจะต้องรอคนอื่น ออกจากโปรแกรมก่อน

โปรแกรมบัญชี

แพ็คเกจหลัก
Merchant
Account
Account Pro
Pack 1 (stand alone)
13,000.-
25,000.-
80,000.-
Pack 5 Concurent User
24,650.-
38,250.-
108,000.-
Pack 10 Concurent User
41,650.-
56,000.-
150,000.-
Pack 15 Concurent User
58,650.-
71,250.-
180,000.-
Pack 20 Concurent User
75,650.-
84,000.-
210,000.-

แพ็คเกจเสริม
Merchant
Account
Account Pro
เพิ่ม 1 Concurrent User
4,000.-
5,000.-
12,000.-
SML Check Stock บนมือถือ
ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)
SML Mobile Sale บนมือถือ
3,000.-/User
3,000.-/User
3,000.-/User
SML MIS
ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA)

บริการเสริม/เงื่อนไข
Merchant
Account
Account Pro
อบรมการใช้งานโปรแกรม
ฟรี 1 ครั้งระยะเวลา 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน
ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์
ฟรี **กรณีติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
ดูแลโปรแกรมหลังการขาย
ฟรี 1 ปี ปีถัดไปคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม **กรณีบริการนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก**
อัพเดทเวอร์ชั่น (ในรุ่นเดียวกัน)
ฟรี
ฟรี
ฟรี

** หมายเหตุ Concurrent User คือ ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานได้พร้อมกันตาม Concurrent User เช่น ซื้อแบบ Pack 5 Concurrent User จะใช้ได้พร้อมกัน 5 คน (Login) คนต่อไปจะต้องรอคนอื่น ออกจากโปรแกรมก่อน