Close

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการคัดเลือก Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เชิญชวนผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจสัมนาดี ๆ งานสัม,นาฟรี กับหัวข้อ “การคัดเลือก Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน” จัดโดย บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด  การคัดเลือก Software ยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ปัจจุบันจะกล่าวได้ว่า Software หรือ ระบบ…

สรุปแล้วเงินปันผลจ่ายอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายหรือหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น ??

งงกันไหมว่าตัวเงินปันผลจ่ายนั้นมันจะจัดอยู่ในหมวดใดของหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวด ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ที่แน่ ๆ คงจะไม่ได้อยู่ในหมวดของ สินทรัพย์ หนี้สิน (เพราะไม่ใช่ค้างจ่าย) และรายได้ ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ 2 หมวด ระหว่าง…

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เคยสงสัยกันไหมครับว่า กิจการบ้างกิจการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บ้างกิจการได้รับการยกเว้นภาษีมูลค้าเพิ่ม (VAT) ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่​ ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8…

ทำไมต้องภาษีศูนย์ ?

เคยสงสัยกันไหมว่าการยื่น ภพ.30 ถึงมี “ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0” แล้วภาษีอัตราศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องยื่นภาษีอัตราศูนย์ใน ภพ.30 ภาษีอัตราศูนย์สำคัญอย่างไร กิจการแบบไหนถึงจะได้รับอัตราภาษีศูนย์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ อัตราภาษีศูนย์นั้นถือว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไหม  ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ (Value Added…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.