โปรแกรมบัญชี

สำหรับธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้งานได้ทั้งระบบ Online, LAN, Cloud, Big Data, AI ใช้งานง่าย ทำงานรวดเร็ว และเสถียร ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

 • โปรแกรมบัญชีที่ถูกต้องตามหลักบัญชี ได้รับการรับรองจากสรรพากร
 • จบในขั้นตอนเดียว ใช้งานได้ทั้งบัญชี และงานด้านการจัดการ บันทึกครั้งเดียวจบทั้งบัญชีและงานบริหาร
 • Online ใช้ได้ทั่วโลก ผ่านระบบ Internet รองรับหลายภาษา หลายสกุลเงิน
 • Mobile App เช่น บริหารงานด้วยมือถือ,​ นับสต๊อกด้วยมือถือ, ขายด้วยมือถือ
 • ระบบ Big Data เก็บข้อมูลย้อนหลังไม่จำกัด เพื่อพัฒนา AI ต่อไปได้
 • ประหยัดการทุน สามารถเลือก Linux เป็น Server ได้ พร้อมทั้งขยาย Server ได้อย่างประหยัด ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ (OS, Database)
 • ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับงานมากที่สุด (Version Professional)
 • มีความยืดหยุ่น สร้างแบบฟอร์มได้เอง ออกแบบหน้าจอ POS ได้เอง สามารถเขียนรายงานเพิ่มได้เอง สามารถพัฒนาโปรแกรมมาเชื่อมต่อกับระบบ SML ได้ พร้อมทั้งสามารถให้ SML แก้โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม
 • ขยายกิจการได้ โปรแกรมบน Windows + Web Base + มือถือ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมสำนักงานใหญ่ กับสาขา ไปจนถึงพนักงานขายทั่วประเทศ ผ่านระบบ Internet
 • ออกงบการเงินได้ทันทีสามารถออกงบทดลอง งบการเงิน เช่นงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงินได้ทันทีทั้งรายงวด และแบบสะสมประจำงวด ปิดประมวลผลสิ่นงวดบัญชีอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถสร้างงบการเงินได้เองให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ

โปรแกรมบัญชี SML Account พัฒนาต่อเนื่องกว่า 25 ปี โปรแกรมบัญชีเพื่อรองให้รับหลากหลายธุรกิจ โดยเน้นให้ทำบัญชีได้ตามมาตรฐาน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจ ใช้แล้วกว่า 5 ประเทศ หลายภาษา พร้อมทั้งออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Windows App, Mobile App (Android, iOS), Web App เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ พร้อมเป็นระบบเปิด เพื่อพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติม ทำให้มั่นใจได้ว่า ธุรกิจของท่าน จะเติบโตไปพร้อมกับยุค Digital Disruption

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี

 • General Ledger : ระบบบัญชีแยกประเภท
 • Purchase Order : ระบบจัดซื้อ
 • Purchase : ระบบซื้อ
 • Purchase Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Cheque,Bank : ระบบธนาคาร,เช็ค
 • Accounts Receivable : ระบบบัญชีลูกหนี้
 • Petty Cash : ระบบเงินสดย่อย
 • Fixed Asset : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • Quotation : ระบบเสนอราคา
 • Sale Order : ระบบขายสินค้า
 • Sale Analysis : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Inventory Control : ระบบสินค้าคงคลัง
 • Accounts Payable : ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • Security Control : ระบบความปลอดภัย

โปรแกรมเสริม (ซื้อเพิ่ม)

 • Point of Sale (POS) : บริหารจุดขาย จุดชำระเงิน แคชเชียร์
 • Pick and Pack : ระบบจัดสินค้า, บรรจุสินค้า เพื่อส่ง
 • Transportation Management System (TMS) : ระบบบริหารการขนส่ง จัดการคิวรถ ติดตามสินค้า
 • Mobile Sale : ระบบขายสินค้าด้วยมือถือ
 • Mobile Stock : นับสต๊อก,รับสินค้า, จ่ายสินค้าด้วยมือถือ
 • Dashboard (MIS) : ระบบบริหารร้านค้า ใช้ได้กับ มือถือ, Tablet, Desktop
ระบบบัญชี

รองรับหลากหลายธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ ธุรกิจเปิดใหม่ขนาดเล็กเพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ (ระบบ ERP) ผ่านการทดสอบ และปรับปรุงกว่า 10 ปี มั่นใจได้ว่าระบบของ SML ถูกต้อง,​ เสถียร, รวดเร็ว, ประหยัด สามารถขยายกิจการได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมอีกต่อไป

 • ธุรกิจค้าปลีก : สามารถเชื่อมกับระบบค้าปลีก SML POS ได้ทันที รองรับตั้งแต่เล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ แบบ 7-11 ระบบเติมเต็ม ระบบขนส่ง รับเงินได้หลากหลายวิธี ระบบสะสมแต้ม
 • ธุรกิจซื้อมาขายไป : ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก มีระบบต้นทุนให้เลือกหลายแบบ แล้วแต่ลักษณะสินค้า เช่น ต้นทุนเฉลี่ยสำหรับสินค้าทั่วไป ต้นทุน FIFO สำหรับสินค้าเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุน FEFO สำหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ พร้อมทั้งต้นทุนเฉลี่ย+วันหมดอายุตามใบสั่งซื้อ สำหรับธุรกิจที่ใช้ต้นทุนเฉลี่ยเป็นหลัก แต่ต้องการวันหมดอายุ พร้อมทั้งระบบ Auto Packing คือซื้อโหล ขายชิ้น โดยโปรแกรมจะแตกหน่วยให้โดยอัตโนมัติ
 • ธุรกิจที่คุม Serial Number : ร้านขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ร้านขายมือถือ ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า รายขายยางรถยนต์ ที่ต้องการควบคุม Serial Number เพื่อติดตามตั้งแต่การซื้อสินค้า ไปจนถึงระบบการขายสินค้า ทำให้สต๊อกไม่ผิดพลาด เมื่อลูกค้านำเครื่องมาที่ร้าน สามารถตรวจสอบได้ตาม Serial Number ได้เลย โดยในระบบ สามารถรู้ได้ว่า ต้นทุนชิ้นนี้เท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ ซื้อเมื่อไหร่ ขายเมื่อไหร่ เป็นรายตัวได้เลย
 • ธุรกิจโรงงาน/ผลิต : โรงงานผลิตสินค้า โดยมีต้นทุนแบบ Lot กำหนดเอง สามารถรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าแต่ละ Lot ตามคำสั่งผลิต เพื่อให้การคำนวณต้นทุน และการขายสินค้า ไม่ผิด Lot (SML ยังไม่มีระบบการผลิต)

ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

เชื่อมทุกระบบโดยอัตโนมัติ

ระบบพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้เชื่อมโยงกันทุกระบบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงทันที

 • เชื่อมจากจุดเริ่มต้น ไปจนถึงปิดงบอัตโนมัติ ในกรณีรายการใด ที่ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้
 • เนื่องจากผูกผังบัญชีไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาติให้ทำรายการต่อ เพื่อความมั่นใจว่างบจะไม่ผิด
 • เชื่อมโยงระบบทุกส่วน เช่น ใบขอซื้อ เชื่อมไปยังไบสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย เชื่อมไปยังบิลขายพร้อมแผนผังการเชื่อมโยง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นทาง และตรวจสอบไปยังปลายทางได้ทันที
 • การเชื่อมโยงมีการตรวจสอบยอดตลอดเวลา เช่น มีการสั่งขาย 10 ชิ้น จะสามารถขายได้ไม่เกิน 10 ชิ้น (สามารถแยกขาย แยกบิลขายได้)
 • ในทุกขั้นตอนการเชื่อมโยง สามารถกำหนดได้ว่า จะต้องมีการอนุมัติก่อน ถึงจะทำรายการต่อไปได้ เช่น ใบขอซื้อ จะต้องทำการอนุมัติก่อน จึงจะนำไปจัดซื้อได้ (สามารถอนุมัติผ่านระบบมือถือได้)

Big Data

โปรแกรมบัญชี SML Account สามารถรองสร้างฐานข้อมูล Big Data ได้ไม่จำกัด โดยสามารถสร้างได้ตั้งแต่เครื่องเดียว ระบบ Lan สร้างจากสาขา หรือนำข้อมูลหลายฐานข้อมูลมารวมกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ ไปวิเคราะห์ในด้าน มิติสินค้า มิติลูกค้า ด้านการบัญชี เช่น วิเคราะห์สินค้าขายดี สินค้าค้างสต๊อก กลุ่มสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถให้ทาง SML พัฒนาระบบวิเคราะห์ให้ หรือจะพัฒนาขึ้นระบบวิเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้

big data

SML BI

ระบบบริหารงานด้วยมือถือ (Business Intelligence) ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการตัดสินใจ ในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็วสูงในการทำงาน

 • ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ : สามารถใช้ได้กับมือถือ Android, iPhone, iPad, Notebook, Desktop
 • ปลอดภัย : มีการเข้ารหัส และย่อข้อมูลก่อนรับส่ง หร้อมระบบ https เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล
 • กำหนดสิทธิการเข้าถึง : สามารถกำหนดได้ว่า ใครเข้าถึงข้อมูลอะไร หน้าจออะไรได้บ้าง
Business Intelligence

ลูกค้าอ้างอิง

 • เอสซีจี เซรามิกส์ : ผลิต/จำหน่าย COTTO, CAMPANA, SOSUCO ร้านคลังเซรามิค ใช้แล้วกว่า 5 ประเทศในเอเซีย พร้อมด้วยระบบ Big Data
 • บุญรอดบริวเวอรี่ : ใช้เชื่อมต่อสาขาทั่วประเทศ
 • AkzoNobel : จำหน่ายสี Dulux ใช้กับสาขาทั่วประเทศ
 • ห้าง Bazaar : ร้านค้าส่ง/ค้าปลีก ที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์ มีช่องชำระค่าสินค้า 32 ช่อง รองรับการชำระเงินอิเลคโทรนิค
 • และขอบพระคุณลูกค้า ที่เลือกใช้ระบบ SML
ลูกค้าอ้างอิง

คุณสมบัติ โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน Internet ได้ทั้งแบบ Online หรือ Data Center (Synchronize) และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server พร้อมทีมพัฒนา สามารถปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

* ระบบอาจแตกต่างไปตาม Version ที่ซื้อ *

ระบบบัญชีแยกประเภท/General Ledger

โปรแกรมบัญชีออกแบบมาเพื่อรองรับการทำบัญชีทั้งระบบทั่วไป และรองรับระบบมิติ (สาขา, โครงการ, งาน) พร้อมทั้งระบบ Consolidate งบรวมทุกบริษัท

 • ผังบัญชีจัดระดับได้ 9 ระดับ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างบริหารงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำ
 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติ เชื่อมโยงจากทุกระบบ
 • สามารถดูรายงาน และงบได้โดยยังไม่ต้องผ่านรายการ หรือยังไม่ปิดงวด
 • แยกสาขา,แยกโครงการ,แยกงาน,แยกแผนก ได้ในรูปแบบมิติ (มองมุมใดก็ได้)
 • Lock รายการรายวัน ห้ามแก้ไขข้อมูล หรือห้ามแก้ย้อนหลังได้
 • พิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
 • พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53)
 • สามารถส่งรายงานเกือบทุกตัวไปเปิดในระบบ Excel ได้ทันที
 • เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ไม่จำกัด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 • สามารถ Drill Down จากระบบบัญชีแยกประเภทไปยังระบบอื่นๆ
 • สามารถสร้างรายการที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เพื่อลดเวลาการบันทึกรายการ (Recurring Entry)
 • มีรายงาน Journal Voucher สามารถพิมพ์ออกจากระบบได้

ประมวลผลบัญชีมีให้เลือก

 • การบันทึกบัญชีแบบทันที : เมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีแยกประเภทให้ทันที โดยกรณีการผูกบัญชีไม่สมบูรณ์ โปรแกรมจะแจ้งเตือน หรือสามารถกำหนดได้ว่า ไม่ให้บันทึก เพื่อให้การทำบัญชีเป็นไปแบบ Real Time
 • การบันทึกบัญชีแบบ Manual : กรณีที่ต้องการให้การทำงานไม่สดุด สามารถอนุญาติให้ผู้ใช้งานส่วนหน้า บันทึกรายการก่อน แล้วค่อยมาทำการประมวลผลบัญชีทีหลังได้ โดยโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่า รายการไหนบันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์ และสามารถไปกำหนดรูปแบบให้ถูกต้อง และทำการประมวลผลบัญชีจนกว่าจะถูกต้อง

ระบบขอซื้อ/สั่งซื้อ/ซื้อ

 • มีระบบอนุมัติทุกขั้นตอน ถ้าไม่ได้อนุมัติ จะไม่สามารถทำรายการลำดับต่อไปได้
 • พิมพ์ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า และใบส่งคืนสินค้า
 • ทะยอยรับสินค้าหลายครั้งจาก Invoice ใบเดียวกัน (Multi Receipt)
 • รับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายๆ ใบได้ ในการรับครั้งเดียว
 • รับสินค้าก่อนบางส่วนได้
 • ซื้อเป็นทรัพย์สินได้
 • รองรับต้นทุนแฝง เช่น ค่าขนส่ง
 • ดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้
 • เปรียบเทียบการซื้อกับการจัดซื้อ/สินค้าค้างรับ
 • มีรายงานรองรับหลากหลายแบบ พร้อมทั้งสามารถสร้างรายงานได้เอง

ระบบเสนอราคา/สั่งขาย/ขาย

 • เสนอราคา, อนุมัติเสนอราคา, พิมพ์ใบเสนอราคา พร้อมส่ง email ได้ทันที
 • ลูกค้าสั่งซื้อ, ลูกค้าสั่งจอง, อนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจอง
 • สั่งขาย, อนุมัติสั่งขาย
 • รับเงินล่วงหน้า, รับเงินมัดจำ
 • รองรับการขายสินค้าชุด
 • รองรับระบบส่วนลดหลายรูปแบบ
 • กำหนดราคาขายได้ 9 กลุ่ม และกำหนดสูตรราคาได้
 • รับคืนสินค้า, ลดหนี้, ปรับราคาผิด

ระบบเงินสด,เงินสดย่อย,ธนาคาร,เช็ค

 • ระบบเช็ครับ, เช็คจ่าย, เช็คคืน, เปลี่ยนเช็ค
 • ระบบฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนเงินระหว่างบัญชี, บันทึกรายได้จากดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • กำหนดได้หลายวงเงินสดย่อย
 • ระบบขอเบิกเงินสดย่อย (เติมเต็ม)
 • ระบบคืนเงินสดย่อย

ระบบสินค้าคงคลัง

การบันทึกบัญชีแบบ Periodic หรือ Perpeptual สามารถบันทึกได้อย่างครบถ้วนถูกต้องทั้งสองระบบ สามารถชดเชยต้นทุนสินค้าติดลบ เพื่อให้ต้นทุนและบัญชี ถูกต้อง และกระทบยอดกันได้เสมอ

ระบบคำนวนต้นทุน

SML Account รองรับการคำนวณต้นทุนหลายรูปแบบ สามารถเลือกเจาะจงตัวสินค้าแต่ละตัวได้

 • คำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย (Weight Average)
 • เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
 • เข้าหลังออกก่อน (LIFO)
 • หมออายุก่อนออกก่อน (FEFO)
 • Lot กำหนดเอง
 • ต้นทุนรายตัวตาม Serial Number
 • ตามวันหมดอายุตามการรับสินค้าเข้า

หลายหน่วยนับ (Auto Packing)

เพื่อใช้บริหารสต๊อกสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ โดยเน้นที่การทำงานแบบอัตโนมัติ จุดเด่นของระบบคือ คำนวณสต็อกได้ถูกต้อง 100% และต้นทุนได้ถูกต้อง 100% เช่น

 • กระเบื้อง : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือกล่อง แล้วขายเป็น ตารางฟุต, กล่อง, แผ่น ได้ทันที ยอดคงเหลือแสดงได้เช่น กระเบื้อง คงเหลือ 50กล่องx4แผ่น
 • สังกะสี : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือตามน้ำหนัก และขายเป็นแผ่นได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 300แผ่นx4ฟุต
 • มาม่า : สามารถซื้อเป็นลัง แล้วขายเป็นชิ้น หรือเป็นโหลได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 5กล่องx4โหลx6ซอง

ระบบ VMI

สำหรับให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือเจ้าของสินค้า เข้ามาดูการเคลื่อนไหวสินค้า เพื่อให้เจ้าของสินค้า ได้บริหารสต็อกของเค้าเอง เช่น ให้เจ้าของสินค้า บริหารสต๊อกให้ได้ในวงเงินมูลค่า 10 ล้านบาท ทางเจ้าของสินค้า สามารถเพิ่มลดสต๊อกสินค้า ทำส่วนลดโปรโมชั่น ลองนึกภาพว่า ถ้าสินค้าส่วนใหญ่ของเรา มีคนบริหารให้ในวงเงินที่กำหนด เราจะลดต้นทุน และความเสี่ยงได้มาก ทำให้ธุรกิจของเรา มีผู้บริหารสินค้าให้ฟรีๆ

 • Vendor สามารถเข้ามาดูยอดขายสินค้าของตัวเองได้อย่างละเอียด
 • แจ้งเตือน Vendor เมื่อสินค้าใกล้จะหมด เพื่อเติมเต็มสินค้า
 • Vendor สามารถแนะนำสินค้าใหม่ได้
 • Vendor สามารถเสนอราคาสินค้าเดิมได้ (ปรับราคา)
 • Vendor สามารถเรียกคืนสินค้าที่ขายไม่ดีกลับได้ หรือทำโปรโมชั่นผลักดันสินค้าออกได้

SML Mobile

ใช้ได้กับมือถือ เช่น ระบบตรวจนับสต๊อกบนมือถือ ระบบขายด้วยมือถือ

ออกงบได้ทันที

โปรแกรมบัญชีสามารถออกงบทดลอง งบการเงิน เช่นงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงินได้ทันทีทั้งรายงวด และแบบสะสมประจำงวด ปิดประมวลผลสิ่นงวดบัญชีอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถสร้างงบการเงินได้เองให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ

รองรับหลายธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีออกแบบเพื่อรองรับสินค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบเซเว่น ร้านค้าอะไหล่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคมี สินค้าตามน้ำหนัก รองรับบาร์โค็ด (BARCODE) รองรับระบบ QRCODE การทำสินค้าประกอบชุด สินค้าแบบมี Serial Number กำหนดจุดต่ำสุด จุดสั่งซื้อ จุดสูงสุด รองรับหลายสาขา หลายคลังสินค้า หลายที่เก็บ และอื่นๆ อีกมากมาย

ระบบสาขา

รองรับระบบหลายสาขา หลายคลังสินค้า หลายที่เก็บสินค้า ละเอียดถึงที่วางสินค้า การคำนวณต้นทุนแบบแยกคลัง หรือรวมคลัง ทำให้การบริหารสต๊อกสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำ ค้นหา และตรวจนับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว หาสินค้าง่าย

เชื่อมต่อกับระบบ SAP

โปรแกรมบัญชี SML Account ได้ถูกนำไปใช้กับบริษัทชั้นนำ เชื่อมต่อสาขาทั่วโลก จำนวนผู้ใช้จำนวนมาก ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเชื่อมไปยังโปรแกรม SAP ผลที่ได้คือ ทำงานแบบไทยๆ แต่ปิดงบแบบ SAP แถมประหยัดค่าโปรแกรม และค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ

ประหยัดการลงทุน

ประหยัดการลงทุน/เสถียร ด้วยระบบ Linux Server, Postgre Sql Database และ Mongodb ทั้งหมดเป็นแบบ Open Source ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถขยายได้หลาย Server หลาย Instance name รองรับการขยาย (Scaling Servers) รองรับการทำงานด้วยระบบ Docker เพื่อรองรับ Load Balance ทำให้ระบบเสถียร และใช้ Server ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้งานได้หลายรูปแบบ

SML Soft ได้พัฒนาโปรแกรมให้รองรับได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองการขยายกิจการของลูกค้า ทำให้สามารถเริ่มต้นได้จากระบบเล็กๆ และเมื่อมีการขยายกิจการ ก็สามารถต่อเนื่องได้เลย โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบ

 • แบบ เครื่องเดี่ยว (Stand Alone)
 • แบบ Server ในบริษัท (LAN)
 • แบบ Server ในบริษัท แล้วใช้งานจากภายนอกผ่าน Internet (WAN)
 • แบบ ฝาก Server ไว้บน ISP แล้วใช้ทั่วโลก (Internet On line)
 • แบบ เช่า Cloud Server เพื่อใช้งานผ่าน Internet ทั่วโลก (Cloud)
 • แบบ ดึงข้อมูลทุกสาขามารวมกันเพื่อวิเคราะห์ (Synchronize Data Center System)

ออกแบบได้เอง

 • หน้าจอ POS สามารถออกแบบได้ตามขนาดของจอภาพ รองรับสองจอได้ (จอฝั่งลูกค้า)
 • สามารถออกแบบฟอร์มได้เอง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบโอน ใบสั่งซื้อ สามารถใส่ Logo กำหนด Barcode, QR Code ในแบบฟอร์มได้ทันที
 • สามารถสร้างรายงาน หรือแก้ไขรายงานได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ทุกรายงานสามารถเปิดใน Excel ได้ทันที

ติดต่อ

line add friend Line Id : @smlsoft
มีเครื่องหมาย @ นำหน้า

line qcdode

Scan หรือ กดที่รูป QRCode เพิ่มเป็นเพื่อน

บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด

จำหน่ายโปรแกรม โปรแกรมบัญชี โปรแกรมขายหน้าร้าน และ รับพัฒนาโปรแกรม

กรุงเทพ : อาคารซอฟท์แวร์พาร์ค ชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เชียงใหม่ : B-Avenue ถนน ราชดำเนิน ซอย 7 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 089-922-3131

line qcdode express โปรแกรม express โปรแกรม winspeed โปรแกรม csmile โปรแกรม formula โปรแกรม sap โปรแกรม flowaccount โปรแกรม myaccount