โปรแกรมบัญชี

SML Account โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่จะเปลี่ยนการทำบัญชีของคุณให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตามหลักการบัญชี

เริ่มต้น 25,000 บาท

ประหยัดการลงทุน/เสถียร

ประหยัดการลงทุน ด้วยระบบ Linux Server, PostgreSQL Database และ Mongodb ทั้งหมดเป็นแบบ Open Source ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถขยายได้หลาย Server หลาย Instance name รองรับการขยาย (Scaling Servers) รองรับการทำงานด้วยระบบ Docker เพื่อรองรับ Load Balance ทำให้ระบบเสถียร และใช้ Server ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้งานได้หลายรูปแบบ

 • แบบ เครื่องเดี่ยว (Stand Alone)

 • แบบ Server ในบริษัท (LAN)

 • แบบ Server ในบริษัท แล้วใช้งานจากภายนอกผ่าน Internet (WAN)

 • แบบ ฝาก Server ไว้บน ISP แล้วใช้ทั่วโลก (Internet Online)

 • แบบ เช่า Cloud Server เพื่อใช้งานผ่าน Internet ทั่วโลก (Cloud)

 • แบบ ดึงข้อมูลทุกสาขามารวมกันเพื่อวิเคราะห์ (Synchronize Data Center System)

การบันทึกบัญชีสินค้า

การบันทึกบัญชีแบบ Periodic หรือ Perpetual สามารถบันทึกได้อย่างครบถ้วนถูกต้องทั้งสองระบบ สามารถชดเชยต้นทุนสินค้าติดลบ เพื่อให้ต้นทุนและบัญชี ถูกต้อง และกระทบยอดกันได้เสมอ

ระบบคำนวนต้นทุน SML Account รองรับการคำนวณต้นทุนหลายรูปแบบ สามารถเลือกเจาะจงตัวสินค้าแต่ละตัวได้

 • คำนวณต้นทุนแบบเฉลี่ย (Weight Average)
 • เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
 • หมดอายุก่อนออกก่อน (FEFO)
 • Lot กำหนดเอง
 • ตามวันหมดอายุตามการรับสินค้าเข้า

หลายหน่วยนับ (Auto Packing)

เพื่อใช้บริหารสต๊อกสินค้า ที่มีหลายหน่วยนับ โดยเน้นที่การทำงานแบบอัตโนมัติ จุดเด่นของระบบคือ คำนวณสต็อกได้ถูกต้อง 100% และต้นทุนได้ถูกต้อง 100% เช่น

 • กระเบื้อง : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือกล่อง แล้วขายเป็น ตารางฟุต, กล่อง, แผ่น ได้ทันที ยอดคงเหลือแสดงได้เช่น กระเบื้อง คงเหลือ 50กล่องx4แผ่น
 • สังกะสี : สามารถซื้อเป็นตารางฟุต หรือตามน้ำหนัก และขายเป็นแผ่นได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 300แผ่นx4ฟุต
 • มาม่า : สามารถซื้อเป็นลัง แล้วขายเป็นชิ้น หรือเป็นโหลได้ ยอดคงเหลือแสดงเป็น 5กล่องx4โหลx6ซอง

สร้างแบบฟอร์มได้หลากหลาย

โปรแกรม SML Account สามารถออกแบบฟอร์มได้เอง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบโอน ใบสั่งซื้อ สามารถใส่ Logo กำหนด Barcode, QRCode ในแบบฟอร์มได้ทันที

สร้างรายงานได้เองสามารถสร้างรายงาน หรือแก้ไขรายงานได้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ทุกรายงานสามารถเปิดใน Excel ได้ทันที

ตอบโจทย์ธุรกิจ 4.0