OUTHER PRODUCTS

ระบบจัดสินค้า (SML PICK AND PACK)

ระบบจัดสินค้าจากการขายสินค้า ได้อย่างอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  • ระบบจัดการการสั่งจัดสินค้า.
  • ระบบจัดสินค้าแยกตามคลัง
  • ระบบตรวจสอบการจัดสินค้า
  • ระบบการส่งสินค้า
  • รายงานประสิทธิภาพการจัดสินค้า


ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท

ระบบขนส่งสินค้า(SML TMS)

วางแผนจัดส่งสินค้า ตามเส้นทาง ได้อย่างอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  • ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง.
  • ระบบติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
  • ระบบจัดการรถขนส่ง


ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท

Moblie APP

สามารถใช้มือถือเพื่อนับสต๊อกและขายนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  • ระบบขายสินค้าผ่านมือถือ.
  • ระบบตรวจนับสต๊อกผ่านมือถือ


ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท