Implement และวางระบบ

SML มีทีมงาน Implement ที่เชี่ยวชาญและมีประสพการณ์ ในการขึ้นระบบบัญชี ให้กับลูกค้า ในหลากหลายประเภท ธุรกิจ ซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจโรงพยาบาล ไม่ว่า จะเป็นการเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมบัญชีใหม่ หรือ การเปลี่ยนโปรแกรมบัญชี เดิม มาใช้โปรแกรมบัญชี SML ซึ่งเป็นระบบ cloud ทีมงาน Implement จะให้คำปรึกษา ทางด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับการใช้โปรแกรม จะช่วยวางแผน ในการโอนข้อมูล จากโปรแกรมบัญชีเดิม มาใส่โปรแกรม SML เพื่อความรวดเร็วและ ถูกต้องในการขึ้นระบบบัญชีใหม่ และ การกำหนดค่าต่างๆ ทางบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี ของลูกค้า รวมทั้งแผนการฝึกอบรมพนักงานของลูกค้า ให้ใช้โปรแกรมให้สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของลูกค้า


พัฒนา Application เสริมความต้องการของลูกค้า

ในส่วนของการ แก้ไขปรับเปลี่ยนโปรแกรม ให้ สอดคล้องกับธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า ทาง SML จะมีทีมงาน ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ ความต้องการของ ลูกค้า และ แนะนำ ออกแบบ การแก้ไขโปรแกรม SML ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับเปลี่ยนโปรแกรม และ ให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด นอกจากงานบริการแก้ไขปรับเปลี่ยนโปรแกรม แล้ว ทาง SML ยังมีบริการ API ให้กับลูกค้า ที่ต้องการให้ทีมพัฒนาโปรแกรมของลูกค้า สามารถ เขียนโปรแกรม เพื่อเชื่อมต่อกับ โปรแกรม SML ได้ และสามารถ ให้ โปรแกรมอื่น ของ ลูกค้า เชื่อมกับ SML ได้ โดยจะมีทีมงานให้ คำปรึกษา รูปแบบการเชื่อม และ ทดสอบร่วมกับ ลูกค้า เพื่อให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพ


Technical Support

ทาง SML ทีมงาน Call center คอยให้บริการสอบถามแก้ปัญหาการใช้งาน โปรแกรม และ มีระบบ log call เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของโปรแกรม ว่าปัญหาได้ถูกแก้ไข ไปแล้ว มีการเก็บประวัติการตอบการแก้ไขปัญหา ของลูกค้า เพื่อให้บริการครั้งต่อไปได้รวดเร็ว