Close

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการคัดเลือก Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เชิญชวนผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจสัมนาดี ๆ งานสัม,นาฟรี กับหัวข้อ “การคัดเลือก Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน” จัดโดย บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด  การคัดเลือก Software ยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ปัจจุบันจะกล่าวได้ว่า Software หรือ ระบบ…

ความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic และ Perpetual

จากตารางการบันทึกบัญชีจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic กับ Perpetual จะต่างกันก็คือ   – วิธี Perpetual จะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน Dr. ทุกครั้ง ที่มีการรับสินค้า เช่น รับจากการซื้อ, รับสินค้าจากการผลิต รับจากการรับคืน, รับคืนจากการเบิกฯลฯ และ บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน…

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหน

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหนในการบันทึกรายการซื้อ-ขาย หรือ รายการต่างๆ ที่จะต้องมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ SML จะมีให้เลือประเภทภาษี อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน 1. ภาษีแยกนอก เลือกใช้ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้า แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้าและ กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้รับใบกำกับภาษี แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้า…

ความท้าทายของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร ต่อการการเปลี่ยนหรือเริ่มระบบใหม่

สาเหตุหลัก ไม่ใช่กระบวนการทางธุรกิจ แต่เป็นวิธีการดำเนินการ 1.ความท้าทายแรกคือ  เงินจำนวนมาก เวลา ความพยายามที่จะนำวิธีการใดๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  ตั้งแต่การขยายขอบเขตการทำงาน และทรัพยากรจำนวนมากที่ต้องทำให้ระบบใหม่หรือการปรับเปลี่ยนระบบนั้นเกิดขึ้น 2.ฝืนใจพนักงาน เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับกระบวนการปัจจุบันที่พวกเขาดำเนินการในวันนี้ (comfort Zone) การใช้ERPหรือการเปลี่ยนมาใช้  หมายความว่าพวกเขาจะต้องออกมาจากเขตความสะดวกสบายของพวกเขา ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ    หรือไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง 3.การจัดการการใช้เวลา ส่วนใหญ่ทีมงานกว่าเรียนรู้การใช้งาน…

สรุปแล้วเงินปันผลจ่ายอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายหรือหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น ??

งงกันไหมว่าตัวเงินปันผลจ่ายนั้นมันจะจัดอยู่ในหมวดใดของหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวด ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ที่แน่ ๆ คงจะไม่ได้อยู่ในหมวดของ สินทรัพย์ หนี้สิน (เพราะไม่ใช่ค้างจ่าย) และรายได้ ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ 2 หมวด ระหว่าง…

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี’ และ ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ใช้ผังบัญชีหลัก’

กรณีตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี           ข้อผิดพลาดข้อมูลรายวันในกรณีนี้สาเหตุเกิดจากการผูกผังบัญชีที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร ในแถบ GL อาจจะมีการผูกผังบัญชีผิดหรือผูกโค้ดบัญชีที่ไม่พบผังบัญชี โดยตรวจสอบได้ที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารของแต่ละเอกสารที่มีการพบข้อผิดพลาดดังนี้ วิธีแก้ไขและข้อแนะนำ  1.ตรวจสอบรหัสเลขที่เอกสารที่เิดข้อผิดพลาดและไปตรวจสอบที่ เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร 2.ตรวจสอบรหัสผังบัญชีที่ตรวจสอบไม่พบรหัสผังบัญชี ทางด้านขวามือ  3.แก้ไขรหัส หรือ…

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เคยสงสัยกันไหมครับว่า กิจการบ้างกิจการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บ้างกิจการได้รับการยกเว้นภาษีมูลค้าเพิ่ม (VAT) ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่​ ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8…

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘เอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร’

ข้อผิดพลาด กรณีเอกสารรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร        หลังจากการประมวลผลข้อมูลรายวันแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรายวันที่เราประมวลผลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากกดเริ่มตรวจสอบ ระบบก็จะประมวลผลข้อผิดพลาดมาให้เป็นข้อๆ โดยจะมี ข้อผิดพลาดเอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร และจะแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือเอกสารที่ผิดพลาดทางด้านซ้ายมือตามรูปด้านบน          สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้คือระหว่างการทำเอกสาร เอกสารไม่ได้กำหนดประเภทเอกสาร…

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.