ต้นทุนสินค้า

การคำนวณ ต้นทุนสินค้า ในโปรแกรม SML Account, SML Point of Sale โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะของสินค้า และกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจ้งกับ กรมสรรพากร ว่าเราทำบัญชีต้นทุนสินค้าแบบไหน การคำนวณต้นทุนสินค้าในโปรแกรม SML มีดังนี้คือ ต้นทุนถ้วเฉลี่ย (Moving Average Method) หรือต้นทุนเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ ต้นทุน FIFO (First in First Out,เข้าก่อน ออกก่อน) ต้นทุน LIFO (Last in First Out,เข้าหลัง ออกก่อน) ต้นทุน Lot กำหนดเอง (กำหนด Lot ตาม Order สินค้าสั่งผลิต) ต้นทุนมาตรฐาน (Fixed Cost) เพิ่มความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น...

การแก้ไข SML

16-07-2015 Update SML Account POS เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า แบบ Perpetual เพิ่ม Option ตรวจสอบสินค้าค้างจอง เพิ่ม โปรโมชั่น ของแถมสินค้าตามมูลค่า เพิ่ม Function สินค้าหยุดขาย 15-07-2015 เพิ่ม กำหนด ข้อความหัวในเสร็จ ใน กำหนดรหัสเครื่อง POS 06-07-2015 เพิ่ม Opton เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ เพิ่ม Opton ตรวจสอบการรับเงินทอน ก่อนทำรายการ 25-06-2015 เพิ่ม การลงบัญชีสินค้า...