Close

Big Data

ในปัจจุบันการแข่งขัน ได้ก้าวข้ามการใช้มนุษย์ในการรวบรวมข้อมูลแล้ว ด้วยข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซื้อสินค้า การขายสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อ เป็นข้อมูลที่มีค่า โดย ระบบ Big Data จะรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาล จากทุกสาขา หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ เพื่อให้ธุรกิจตอบโจทย์ธุรกิจ คือการสร้างยอดขาย สร้างรายได้ เกิดกำไรสูงสุด โดยนำข้อมูลที่ได้…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.