Close

ความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic และ Perpetual

จากตารางการบันทึกบัญชีจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic กับ Perpetual จะต่างกันก็คือ   – วิธี Perpetual จะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน Dr. ทุกครั้ง ที่มีการรับสินค้า เช่น รับจากการซื้อ, รับสินค้าจากการผลิต รับจากการรับคืน, รับคืนจากการเบิกฯลฯ และ บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน…

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหน

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหนในการบันทึกรายการซื้อ-ขาย หรือ รายการต่างๆ ที่จะต้องมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ SML จะมีให้เลือประเภทภาษี อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน 1. ภาษีแยกนอก เลือกใช้ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้า แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้าและ กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้รับใบกำกับภาษี แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้า…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.