ต้นทุนสินค้า

การคำนวณ ต้นทุนสินค้า ในโปรแกรม SML Account, SML Point of Sale โปรแกรมมีความสามารถในการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะของสินค้า และกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการแจ้งกับ กรมสรรพากร ว่าเราทำบัญชีต้นทุนสินค้าแบบไหน การคำนวณต้นทุนสินค้าในโปรแกรม SML มีดังนี้คือ ต้นทุนถ้วเฉลี่ย (Moving…