Close

วิธีการแชร์ Printer ใน Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 7

การแชร์ Printer Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 7 ในวงแลนเดียวกัน 1.ให้ทำการเข้าไปที่ Control Panel โดย พิมพ์ Windows+R จากนั้นใส่ control panel แล้วกด OK 2.มุมขวาบนให้ปรับมุมมองเป็น View By : Category จากนั้นให้เลือกที่หัวข้อ View devices and printers…

Google Play Protect คืออะไร และจะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้อย่างไร?

Google Play Protect คืออะไร Google Play Protect เป็นคุณลักษณะที่เป็นหลักวิวัฒนาการของบริการ“ ตรวจสอบแอป” ของ บริษัท ที่เปิดตัวไปยัง Android เมื่อหลายปีก่อน คุณลักษณะซึ่งจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นในอุปกรณ์ Android ทั้งหมดนั้นหมายถึงเป็น สแกนเนอร์มัลแวร์เรียลไทม์ ที่จะสแกนแอพที่ติดตั้งหรือติดตั้งแล้วและแจ้งผู้ใช้ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาได้ประกาศ Google Play…

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ผู้จ่ายเงินได้มีการหักเงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้รับเงิน โดยคำนวนจาก (มูลค่าของรายได้Xอัตราภาษีที่ต้องเสีย =…

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ มีหลายครั้งที่เราซื้อของให้กับบริษัท แล้วทางร้านค้าเล็กๆมักจะออกบิลเงินสดให้ แล้วบิลนั้นสามรถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ลองมาตรวจสอบกัน เอกสารหลักฐานที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ควรมีลักษณะดังนี้ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย มีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อและผู้ขาย มีเลขที่ ลำดับของบิลเงินสด มีการระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และระบุจำนวนเงินของสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เอกสารที่รับจากร้านค้าข้อมูลไม่ครบถ้วนควรทำอย่างไร 1.จัดทำเอกสารสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย หรือทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2.แนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน แล้วใบสำคัญรับเงิน…

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร มีหลายครั้งที่กิจการมีการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าแล้ว แต่พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กรมสรรพากรกำหนด ในการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ต้องทำดังนี้ เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม โดยหากใช้โปรแกรม SML สามารถกำหนดวันที่ในการออกใบกำกับภาษีให้ตรงกับใบกำกับใบเดิมได้…

Vat Refund คืออะไร ​

Vat Refund คืออะไร     เป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ เป็นการสนับสนุนและท่องเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น ใครที่สามารถขอคืนภาษีได้ ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศ แล้วทำยังไงถึงจะขอคืนภาษีได้ ซื้อสินค้าในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS…

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระคืออะไร

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ                  เป็นภาษีซื้อที่ทางผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระเงินให้กับทางผู้ขายและยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี  โดยภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับกิจการประเภทงานบริการ  ซึ้งทางผู้ขายจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับทางผู้ซื้อก่อนและจะยังไม่ออกใบกำกับภาษีให้จนกว่าจะได้รับชำระเงิน  ทางผู้ซื้อจึงตั้งเป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระไว้ก่อนเมื่อจ่ายชำระเรียบร้อยแล้วจึงจะได้ใบกำกับภาษีจริงมาและทำการกลับรายการภายหลังจากภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นภาษีซื้อ ซึ้งในระบบ SML สามารถรองรับการบันทึกภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระในระบบได้ ตัวอย่างการบันทึกภาษียังไม่ถึงกำหนดชำระในระบบ SML มีดังนี้ เมื่อได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของทำการตั้งหนี้ซื้อสินค้า…

ทำไมเวลาในคอมพิวเตอร์ถึงเปลี่ยนเอง ?

เคยสงสัยกันมั๊ยครับว่า ทำไมใช้เมื่อวานยังใช้งานได้ปกติ แต่พอเช้าวันนี้มาเปิดคอมดู เอ๊ะ ! ทำไมเวลาในคอมถึงไม่ตรง พอเราตั้งเวลาให้ตรงตามปัจจุบันแล้ว พอใช้งานไปสักพัก เวลาก็กลับมาไม่ตรงอีกแล้ว ? หนึ่งในปัญหานั้นก็คือ ถ่านไบออส ครับ หน้าที่ของถ่านไบออส คือ เป็นแรงไฟสำรอง สำหรับเลี้ยงวงจร Cmos ซึ่งในวงจร Cmos…

วิธีการตั้งค่า ไอพี (IP Address) คอมพิวเตอร์

วิธีการตั้งค่า ไอพี (IP Address) คอมพิวเตอร์ สำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการตั้งไอพีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะล็อค “IP Address” ไว้สำหรับเครื่องนั้นๆ ซึ่งปกติหากเป็น Network ที่มีการเชื่อมต่อจากเร้าเตอร์แบบค่าเริ่มต้นจะได้รับไอพีแบบ DHCP ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับ “IP Address” เดิม ซึ้งจะทำให้ IP เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่มีการ…

Big Data

ในปัจจุบันการแข่งขัน ได้ก้าวข้ามการใช้มนุษย์ในการรวบรวมข้อมูลแล้ว ด้วยข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซื้อสินค้า การขายสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อ เป็นข้อมูลที่มีค่า โดย ระบบ Big Data จะรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาล จากทุกสาขา หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ เพื่อให้ธุรกิจตอบโจทย์ธุรกิจ คือการสร้างยอดขาย สร้างรายได้ เกิดกำไรสูงสุด โดยนำข้อมูลที่ได้…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.