Close

ภาษีแยกนอก ภาษีรวมในคืออะไร

ประเภทภาษีแยกนอก รวมใน คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  คืออะไร              ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐบาาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในขึ้นตอนการผลิตสิ้นค้าหรือการบริการ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 10 แต่คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้เหลือร้อยละ 7 เป็นประจำทุกปี และภาษีมูลค่าเพิ่ม 1…

ใบเสนอราคาใช้ตอนไหน??

ใบเสนอราคาใช้ตอนไหน?? ใบเสนอราคาคืออะไร การเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการส่งมอบให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียในการสั่งซื้อสินค้า / บริการต่างประเทศโดยแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ขี้อย่างชัดเจน ใช้ตอนได้ตอนไหน ผู้ขายจะส่งราคาเสนอให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าสนใจสอบถามเกี่ยวกับสินค้า / บริการ     ข้อควรระวัง: รายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ในการซื้อขายต้องระบุชัดเจน รายละเอียดใบเสนอราคามีอะไรบ้าง เช่นการจัดส่ง, วันที่ในการจัดส่ง, ระยะเวลาวันเครดิต,…

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการคัดเลือก Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

เชิญชวนผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจสัมนาดี ๆ งานสัม,นาฟรี กับหัวข้อ “การคัดเลือก Software ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน” จัดโดย บริษัท เอสเอ็มแอล ซอฟต์ จำกัด  การคัดเลือก Software ยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ปัจจุบันจะกล่าวได้ว่า Software หรือ ระบบ…

ความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic และ Perpetual

จากตารางการบันทึกบัญชีจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบ Periodic กับ Perpetual จะต่างกันก็คือ   – วิธี Perpetual จะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน Dr. ทุกครั้ง ที่มีการรับสินค้า เช่น รับจากการซื้อ, รับสินค้าจากการผลิต รับจากการรับคืน, รับคืนจากการเบิกฯลฯ และ บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้าน…

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหน

ประเภทภาษีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรมีกี่แบบ และ ควรเลือกแบบไหนในการบันทึกรายการซื้อ-ขาย หรือ รายการต่างๆ ที่จะต้องมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบ SML จะมีให้เลือประเภทภาษี อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน 1. ภาษีแยกนอก เลือกใช้ในกรณีที่กิจการมีการขายสินค้า แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้าและ กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าแล้วได้รับใบกำกับภาษี แบบคิด VAT แยกจากราคาสินค้า…

ความท้าทายของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร ต่อการการเปลี่ยนหรือเริ่มระบบใหม่

สาเหตุหลัก ไม่ใช่กระบวนการทางธุรกิจ แต่เป็นวิธีการดำเนินการ 1.ความท้าทายแรกคือ  เงินจำนวนมาก เวลา ความพยายามที่จะนำวิธีการใดๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  ตั้งแต่การขยายขอบเขตการทำงาน และทรัพยากรจำนวนมากที่ต้องทำให้ระบบใหม่หรือการปรับเปลี่ยนระบบนั้นเกิดขึ้น 2.ฝืนใจพนักงาน เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับกระบวนการปัจจุบันที่พวกเขาดำเนินการในวันนี้ (comfort Zone) การใช้ERPหรือการเปลี่ยนมาใช้  หมายความว่าพวกเขาจะต้องออกมาจากเขตความสะดวกสบายของพวกเขา ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ    หรือไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง 3.การจัดการการใช้เวลา ส่วนใหญ่ทีมงานกว่าเรียนรู้การใช้งาน…

สรุปแล้วเงินปันผลจ่ายอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายหรือหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น ??

งงกันไหมว่าตัวเงินปันผลจ่ายนั้นมันจะจัดอยู่ในหมวดใดของหมวดบัญชีทั้ง 5 หมวด ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ที่แน่ ๆ คงจะไม่ได้อยู่ในหมวดของ สินทรัพย์ หนี้สิน (เพราะไม่ใช่ค้างจ่าย) และรายได้ ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ 2 หมวด ระหว่าง…

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี’ และ ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ใช้ผังบัญชีหลัก’

กรณีตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี           ข้อผิดพลาดข้อมูลรายวันในกรณีนี้สาเหตุเกิดจากการผูกผังบัญชีที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร ในแถบ GL อาจจะมีการผูกผังบัญชีผิดหรือผูกโค้ดบัญชีที่ไม่พบผังบัญชี โดยตรวจสอบได้ที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารของแต่ละเอกสารที่มีการพบข้อผิดพลาดดังนี้ วิธีแก้ไขและข้อแนะนำ  1.ตรวจสอบรหัสเลขที่เอกสารที่เิดข้อผิดพลาดและไปตรวจสอบที่ เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร 2.ตรวจสอบรหัสผังบัญชีที่ตรวจสอบไม่พบรหัสผังบัญชี ทางด้านขวามือ  3.แก้ไขรหัส หรือ…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.