Close

ทำไมต้องภาษีศูนย์ ?

เคยสงสัยกันไหมว่าการยื่น ภพ.30 ถึงมี “ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0” แล้วภาษีอัตราศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องยื่นภาษีอัตราศูนย์ใน ภพ.30 ภาษีอัตราศูนย์สำคัญอย่างไร กิจการแบบไหนถึงจะได้รับอัตราภาษีศูนย์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ อัตราภาษีศูนย์นั้นถือว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไหม  ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ (Value Added…

ทำไมต้อง implemente

ทำไมต้อง implemente ความหมายของการ implement แปลเป็นภาษาไทย คือ ทำให้เกิดผล ถ้าจะขยายความตาม English-Thai: HOPE Dictionary คือ การทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้ โปรแกรมสำเร็จรูป หรือระบบERP ต่างๆนั้นมีมาตรฐานที่ไม่ต่างกันนัก แต่ประเภทธุรกิจ ขนาดองค์กร…

การปรับเปลี่ยนราคา ระบบราคา PMS (Price Manansgement System)

เมื่อเวลา ประสิทธิภาพ และการควบคุมภายใน กลายป็นสิ่งที่ต้องไปพร้อมๆกัน อีกทั้งในธุรกิจ Trading การกำหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และควบคุมได้ ทำให้ได้เปรียบในคู่แข่งขัน sml จึงมีระบบการจัดการด้านราคา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถ ปรับเปลี่ยนราคาได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมได้ และไม่ต้องดึงข้อมมูลออกไปexcel…

Google Play Protect คืออะไร และจะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้อย่างไร?

Google Play Protect คืออะไร Google Play Protect เป็นคุณลักษณะที่เป็นหลักวิวัฒนาการของบริการ“ ตรวจสอบแอป” ของ บริษัท ที่เปิดตัวไปยัง Android เมื่อหลายปีก่อน คุณลักษณะซึ่งจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นในอุปกรณ์ Android ทั้งหมดนั้นหมายถึงเป็น สแกนเนอร์มัลแวร์เรียลไทม์ ที่จะสแกนแอพที่ติดตั้งหรือติดตั้งแล้วและแจ้งผู้ใช้ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาได้ประกาศ Google Play…

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษี?

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะสามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้และไม่ต้องเสียภาษี ?           คำว่า “ทำลาย”  จะอธิบายให้จัดเจนก็คือ การที่ทำให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพสินค้านั่นเอง เช่น การเผา การบด การทุบ การตัดเป็นชิ้นๆ หรือการฝั่งกลบ เป็นต้น  แต่ถ้าการนำสินค้าที่ชำรุดไปบริจาคหรือมอบให้หน่วยงานต่างๆ…

“รายได้หลัก” กับ “รายได้อื่นๆ” บันทึกต่างกันอย่างไร ?

รายได้ รายได้ (Revenue) หมายถึงจำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิ หรือผลตอบแทนอื่นที่ธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการก่อนหักรายการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าและหรือการให้บริการ การให้ใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ์ และเงินปันผล ซึ่งสามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ รายได้จากการประกอบธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.รายได้หลัก…

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ผู้จ่ายเงินได้มีการหักเงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้รับเงิน โดยคำนวนจาก (มูลค่าของรายได้Xอัตราภาษีที่ต้องเสีย =…

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่

บิลเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ มีหลายครั้งที่เราซื้อของให้กับบริษัท แล้วทางร้านค้าเล็กๆมักจะออกบิลเงินสดให้ แล้วบิลนั้นสามรถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ลองมาตรวจสอบกัน เอกสารหลักฐานที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ควรมีลักษณะดังนี้ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย มีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อและผู้ขาย มีเลขที่ ลำดับของบิลเงินสด มีการระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และระบุจำนวนเงินของสินค้าและบริการ เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เอกสารที่รับจากร้านค้าข้อมูลไม่ครบถ้วนควรทำอย่างไร 1.จัดทำเอกสารสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย หรือทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 2.แนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน แล้วใบสำคัญรับเงิน…

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร

ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ ต้องทำอย่างไร มีหลายครั้งที่กิจการมีการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าแล้ว แต่พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กรมสรรพากรกำหนด ในการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ต้องทำดังนี้ เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม โดยหากใช้โปรแกรม SML สามารถกำหนดวันที่ในการออกใบกำกับภาษีให้ตรงกับใบกำกับใบเดิมได้…

© 2019 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.