Close

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี’ และ ‘ตรวจสอบรายวันย่อยที่ใช้ผังบัญชีหลัก’

กรณีตรวจสอบรายวันย่อยที่ไม่มีผังบัญชี           ข้อผิดพลาดข้อมูลรายวันในกรณีนี้สาเหตุเกิดจากการผูกผังบัญชีที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร ในแถบ GL อาจจะมีการผูกผังบัญชีผิดหรือผูกโค้ดบัญชีที่ไม่พบผังบัญชี โดยตรวจสอบได้ที่เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารของแต่ละเอกสารที่มีการพบข้อผิดพลาดดังนี้ วิธีแก้ไขและข้อแนะนำ  1.ตรวจสอบรหัสเลขที่เอกสารที่เิดข้อผิดพลาดและไปตรวจสอบที่ เมนู กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร 2.ตรวจสอบรหัสผังบัญชีที่ตรวจสอบไม่พบรหัสผังบัญชี ทางด้านขวามือ  3.แก้ไขรหัส หรือ…

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เคยสงสัยกันไหมครับว่า กิจการบ้างกิจการมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บ้างกิจการได้รับการยกเว้นภาษีมูลค้าเพิ่ม (VAT) ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่​ ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8…

แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร ? กรณี ‘เอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร’

ข้อผิดพลาด กรณีเอกสารรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร        หลังจากการประมวลผลข้อมูลรายวันแล้ว เราสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลรายวันที่เราประมวลผลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ โดยตรวจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากกดเริ่มตรวจสอบ ระบบก็จะประมวลผลข้อผิดพลาดมาให้เป็นข้อๆ โดยจะมี ข้อผิดพลาดเอกสารข้อมูลรายวันที่ไม่กำหนดประเภทเอกสาร และจะแจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดหรือเอกสารที่ผิดพลาดทางด้านซ้ายมือตามรูปด้านบน          สาเหตุของข้อผิดพลาดนี้คือระหว่างการทำเอกสาร เอกสารไม่ได้กำหนดประเภทเอกสาร…

ทำไมต้องภาษีศูนย์ ?

เคยสงสัยกันไหมว่าการยื่น ภพ.30 ถึงมี “ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0” แล้วภาษีอัตราศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมต้องยื่นภาษีอัตราศูนย์ใน ภพ.30 ภาษีอัตราศูนย์สำคัญอย่างไร กิจการแบบไหนถึงจะได้รับอัตราภาษีศูนย์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ อัตราภาษีศูนย์นั้นถือว่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มไหม  ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ (Value Added…

ทำไมต้อง implemente

ทำไมต้อง implemente ความหมายของการ implement แปลเป็นภาษาไทย คือ ทำให้เกิดผล ถ้าจะขยายความตาม English-Thai: HOPE Dictionary คือ การทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้ โปรแกรมสำเร็จรูป หรือระบบERP ต่างๆนั้นมีมาตรฐานที่ไม่ต่างกันนัก แต่ประเภทธุรกิจ ขนาดองค์กร…

การปรับเปลี่ยนราคา ระบบราคา PMS (Price Manansgement System)

เมื่อเวลา ประสิทธิภาพ และการควบคุมภายใน กลายป็นสิ่งที่ต้องไปพร้อมๆกัน อีกทั้งในธุรกิจ Trading การกำหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และควบคุมได้ ทำให้ได้เปรียบในคู่แข่งขัน sml จึงมีระบบการจัดการด้านราคา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถ ปรับเปลี่ยนราคาได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมได้ และไม่ต้องดึงข้อมมูลออกไปexcel…

Google Play Protect คืออะไร และจะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้อย่างไร?

Google Play Protect คืออะไร Google Play Protect เป็นคุณลักษณะที่เป็นหลักวิวัฒนาการของบริการ“ ตรวจสอบแอป” ของ บริษัท ที่เปิดตัวไปยัง Android เมื่อหลายปีก่อน คุณลักษณะซึ่งจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นในอุปกรณ์ Android ทั้งหมดนั้นหมายถึงเป็น สแกนเนอร์มัลแวร์เรียลไทม์ ที่จะสแกนแอพที่ติดตั้งหรือติดตั้งแล้วและแจ้งผู้ใช้ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหาได้ประกาศ Google Play…

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษี?

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะสามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้และไม่ต้องเสียภาษี ?           คำว่า “ทำลาย”  จะอธิบายให้จัดเจนก็คือ การที่ทำให้สินค้าไม่อยู่ในสภาพสินค้านั่นเอง เช่น การเผา การบด การทุบ การตัดเป็นชิ้นๆ หรือการฝั่งกลบ เป็นต้น  แต่ถ้าการนำสินค้าที่ชำรุดไปบริจาคหรือมอบให้หน่วยงานต่างๆ…

“รายได้หลัก” กับ “รายได้อื่นๆ” บันทึกต่างกันอย่างไร ?

รายได้ รายได้ (Revenue) หมายถึงจำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิ หรือผลตอบแทนอื่นที่ธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการก่อนหักรายการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าและหรือการให้บริการ การให้ใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในลักษณะของดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ์ และเงินปันผล ซึ่งสามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ รายได้จากการประกอบธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.รายได้หลัก…

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ใครที่ต้องมีหน้าที่จ่าย ?        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ผู้จ่ายเงินได้มีการหักเงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้รับเงิน โดยคำนวนจาก (มูลค่าของรายได้Xอัตราภาษีที่ต้องเสีย =…

© 2020 SML Soft | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.